Home

Blästbruk

Mulltimmerhytta - Wikipedia's Mulltimmerhytta as

DrehPunkt GmbH - ROTORsof

 1. Betriebsführungssoftware für eine professionelle Betriebsführung von EE-Anlage
 2. Z. B. Bungalow-Park Mittelmeer, Chalet-Feriendorf in Bayern, Häusersanierung in Sachsen. Anlage ab 50.000,- €. 1.-rangige Grundschuld Wir investieren auch selbst in jedes Projekt
 3. Blästbruk är en från förhistorisk tid använd anläggning, bestående av blästerugn med bälg, rostningsbädd, kolningsgrop och slaggvarp. Järnframställningen skedde genom reduktion av sjö-eller myrmalm i blästerugnen. Blästbruk i Sverige förekom från ca 700 f.Kr. I nutid förekommer demonstration av tillverkning av järn i blästerugn
 4. Blästbruk. Sammanfattning I boken avhandlas blästbrukets arkeologi och historia inom det område som nu är Sverige. Sedan introduktionen under bronsåldern, bortemot 1000 år före Kristi födelse, har människor tillverkat och smitt järn till husbehov och handel. Denna myrmalmsbaserade verksamhet har pågått utan avbrott fram till 1871.
 5. Blästbruk användes sista gången i kommersiell drift i Sverige 1871. Masugn , (ibland även kallad hytta) är en schaktugn (ugn med ett genomgående schakt som matas med de material som skall värmas uppifrån och vanligen eldas underifrån) för framställning av smält tackjärn genom reduktion av järnmalm med kol, numera i form av koks
 6. Blästerugn är en typ av ugn för hantverksmässig järnframställning genom direktreduktion.Den användes i blästbruk på många ställen i Sverige från ca 700 f.Kr. och sista gången i kommersiell drift 1871. [1Rekonstruktion av blästerugn från keltisk järnålder, som visar blåsbälgen

Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning). Kommentar. Avser lämningar efter olika moment i järnframställningen. Egenskapsvärdet Blästerugn används för lämning efter ugn för framställning av järn främst ur sjö- och myrmalm men även ur rödjord blästbruk både vad gäller arkivalier, inventerat mate-rial och utgrävda platser. Han ställer också upp ett schema för blästugnarnas förändring under 3000 år, vilket betyder, för Sveriges del, från mellersta brons-åldern till nutid. Idag är ett mycket stort antal bläs-tor från olika tidsperioder och miljöer undersökta blästbruk. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikipedia har en artikel om: blästbruk. Svenska Substantiv ..

Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 35. Något gick fel! Från blästbruk till bruksdöd handlar om järnhantering i Småland under drygt 1000 år. Redan under tidig medeltid fick blästbruket, som var en form av lågteknisk järnfrarnställning, stor utbredning. Boken ger en helt ny och fördjupad översikt av detta bondedrivna. Från boplats och blästbruk till husgrund och stenbrott 17 Förslag till fortsatta åtgärder Om de nyupptäckta fornlämningarna kommer berö-ras av planerna för fortsatt eploatering anser Västarx - vet kulturmiljö att det är nödvändigt med ytterligare arkeologiska undersökningar. Vad beträffar de sentid

blästbruk var råvaran huvudsakligen jord-, sjö- och myrmalmer medan det i masugnsbruk var bergsmalm (Räf 2008). Blästbruket skedde i lokal skala och de flesta blästerugnarna låg i direkt anslutning till platsen där malmen påträffades (Magnusson 2010). Masugnsteknike Blästbruk är en direkt järnframställningsmetod då det järn som utvinns ur malmen direkt kan smidas. Järnet smälts till en trögflytande form och lyfts ur ugnen efter reduktionen. Den följande bearbetningen rensar järnet från slagg innan lupparna (järnklumpar) värms och bearbetas i mindre gropar Blästbruk är en från förhistorisk tid använd anläggning, bestående av blästerugn med bälg, rostningsbädd, kolningsgrop och slaggvarp. Järnframställningen skedde genom reduktion av sjö- eller myrmalm i blästerugnen. Blästbruk i Sverige förekom från ca 700 f.Kr. I nutid förekommer demonstration av tillverkning av järn i blästerugn. Malmen upphettades under inblåsning av luft. Blästbruk vid rinnande vatten i norra Skåne s. 15 Exemplet Bredabäck, Skånes Fagerhult s. 17 Blästbruk vid rinnande vatten i Halland s. 18 Exemplet Ugglehult/Dövared i Tvååkers socken s. 20 Blästbruk vid rinnande vatten i sydvästra Småland s. 21 Exemplet Stäket, Göteryds socken s. 23 Diskussio Blästbruk behandlar blästbrukets arkeologi och historia i Sverige. Sedan introduktionen under bronsåldern har människor tillverkat och smitt järn till husbehov och för handel. Denna myrmalmsberoende verksamhet har pågått utan avbrott ända fram till 1871 då den sista kommersiella smältningen genomfördes av bönder i Västerdalarna

Lukrat. Immobilieninvestition - 6 - 10 % Zinsen + Gewinnbet

Medeltida blästbruk vid Bredabäck E4-projektet i Skåne, område E4:31 RAÄ 125 Värsjö 3:10 Skånes Fagerhults sn Skåne G A L Geoarkeologiskt Laboratorium Analysrapport nummer 12-2005 Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV GAL Svante Forenius Annika Willim Lena Grandi Blästbruk i Gårdspånga Locknevi. Under den andra halvan av 1600-talet anlades de första järnbruken i Kalmar län. Det var Ankarsrum, Överum, Ed, Falsterbo och Rumhult. Därefter dröjde det till 1720-talet innan det uppstod några nya bruk, t.ex. Bolhult, Orrefors, Storebro och även vid Sporrbacka i Locknevi socken år 1735 Från blästbruk till bruksdöd. Småländsk järnhantering under 1000 år: del 2. Jernkontorets Nergshistoriska Skriftserie: 35. Boken handlar om järnhanteringen i Småland under drygt 1000 år. Redan under tidig medeltid fick blästerbruket, som var en form av lågteknisk järnframställning, stor utbredning. Boken ger en helt ny och. Stockholm, Jernkontoret 2002. 423 sid. Rikt illustrerad med 188 fotografier, ritningar, kartor och tecknade bilder. Stort format, 24x17 cm. Mjukhäftad med.

Blästbruk - Wikipedi

Rester av blästbruk finns på flera ställen. I både Öster- och Västerbergslagen växte bergsmansbyar fram under medeltiden. Det stora genombrottet för järnhanteringen kom under senare delen av 1500-talet och 1600-talet Blästbruk : myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv / Lars-Erik Englund. Englund, Lars-Erik, 1948- (författare) Jernkontoret (utgivare) Alternativt namn: Jern-kontoret Alternativt namn: Ironmaster's Association Alternativt namn: Järnkontoret Alternativt namn: Swedish Ironmasters' Association ISBN 9197413127 Publicerad: Stockholm : Jernkontoret, 200 Skogliga utbildningsvägar. Skogssektorn är en naturlig framtidsbransch som behöver kompetens inom massor av yrken. Här får du en bild av utbildningar som ger jobb i skogsbranschen. Såväl gymnasie- och yrkesutbildningar som högskola och universitet. Vill du sköta skogen

Blästbruk SkogsSverig

 1. Blästbruk förekommer spridda som små enheter, vardera ofta skötta av ett hushåll. De kunde inte beskattas på samma sätt som masugnar och smedjor. Blästbruket omnämndes därför inte i skriftliga källor före ca 1500. Kunskapen om tidiga blästbruk kommer därför från arkeologiska fynd
 2. Blästbruk demonstreras 2006 i Röda Jorden i Riddarhyttan, Västmanland. Blästbruk är en från förhistorisk tid använd anläggning, bestående av blästerugn med bälg, rostningsbädd, kolningsgrop och slaggvarp. 7 relationer
 3. eral [1] bestående av en blandning av olika järnoxider och den innehåller som högst 62 viktprocent järn. Limonit kan anses som järn(III)oxidhydroxid FeO(OH) med varierande vattenhalt. Man har i limonit påvisat
 4. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska [] Substantiv []. blästbruket. böjningsform av blästbruk

Blästbruk är en från förhistorisk tid använd anläggning, bestående av blästerugn med bälg, rostningsbädd, kolningsgrop och slaggvarp. Järnframställningen skedde genom reduktion av sjö- eller myrmalm i blästerugnen. Blästbruk i Sverige förekom från ca 700 f.Kr. I nutid förekommer demonstration av tillverkning av järn i. Järnets historia i Sverige sträcker sig tillbaka till bronsåldern, med blästbruk som främst tog vara på sjö- och myrmalmsfyndigheter. Osmundjärn. Under medeltiden ökar behovet av järn och järnproduktionen intensifierades med gruvor och masugnsteknik. Masugnarnas osmundjärn var billigare än blästbrukets produkter Blästerugn är en typ av ugn för hantverksmässig järnframställning genom direktreduktion.Den användes i blästbruk på många ställen i Sverige från ca 700 f.Kr. och sista gången i kommersiell drift 1871. [1

Från järnåldern och fram till 1700-talet har man i Norden tillverkat järn i små blästerugnar genom s.k. direkt järnframställning eller blästbruk. Råvaran utgjordes av olika slags limonitmalmer, såsom sjö- och myrmalmer men även s.k. rödjord. Redan under 1100-talet anlades de första masugnarna med en kontinuerlig drift i Sverige Blästbruk användes på många ställen i Sverige från cirka 700 före Kristus och sista gången i kommersiell drift 1871. 13. Axmars bruk. Gävle kommun, Gävleborgs län, Gästrikland; Industrimiljö (bruksmiljö Lämningar efter blästbruk har främst påträffats i norra Värmland men det finns även exempel på daterade järnframställningsplatser i de södra delarna, i Rudskoga och i Kristinehamn. Medan Rudskogaexemplet dateras till 1300-1400-talen, är järnframställningsplatsen utanför Kristinehamn från 900-1100-talet blästbruk är inte påträffade än, vilket innebär att alla påståenden om slaggmängder i och kring de olika järnåldersbebyggelserna är baserade på det nuvarande kunskapsläget. Det måste också tas i beaktande, att det hittills påträffats relativt få lämningar utöver gravarna som direkt kan knytas till kulten

Järnåldern – Wikipedia

Begravningssed Bergsbruk Blästbruk bokmässa Boplats Borgar Boxholms kommun Bronsålder Brott och straff Brunnar och vattenhål By-/gårdstomter Byggnader byggnadsantikvarie Byggnadsvård Debatt Diken Djur Dokumentation Dräkt Ekonomibyggnader Europa Evenemang Finspångs kommun Folktro Fornborgar Fornlämningar Forskning Frågor Funderingar. Definition: Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning). Kommentar: Avser lämningar efter olika moment i järnframställningen. Egenskapsvärdet Blästerugn används för lämning efter ugn för framställning av järn främst ur sjö- och myrmalm men även ur rödjord. Fällsten används för sten använd som städ för. Blästerbruk i Östergötland. Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument. Klicka här för att öppna dokumentet.. Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet. för att komma till sidan som pekar ut dokumentet Blästbruk. Äldre järnframställning kallas ofta blästbruk och var främst vanlig under förhistorisk tid och medeltid. Man sökte upp lämpliga lokaler med järnförekomster i myrar och sjöar och tillverkade träkol på samma plats

Det var Nordens hittills största undersökning av blästbruk, och också grunden för Bernt Rundbergets avhandling Jernets dunkle dimension. Jernvinna i sörlige Hedmark. Sentral ökonomisk faktor og premiss for samfunnsutvikling c. AD 700 - 1300 Det blästbruk som bedrivits under de första århundradena har varit småskaligt och knutet till en eller högst ett fåtal gårdsenheter. Inom blästbruket tillverkades såväl mjukt järn som stål, vilket tyder på materialkännedom och tillbörlig kompetens hos blästsmederna att tillgodose varierande behov Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet Disputation: 1 juni 2002. Opponent: professor Lars F Stenvik, Vitenskapsmuseet, Trondheim

Blästbruk är en från förhistorisk tid använd anläggning, bestående av blästerugn med bälg, rostningsbädd, kolningsgrop och slaggvarp. Järnframställningen skedde genom reduktion av sjö-eller myrmalm i blästerugnen. Blästbruk i Sverige förekom från ca 700 f.Kr Ibland kan till och med avfall vara vackert! Bottenskålla från Finskartorpsgärdet i Hällestad kyrkby, Östergötlands norra bergsslag. Den här klumpen med avfall - eller slagg - bildades när man framställde järn i Hällestad, sannolikt någon gång under 1300- eller 1400-talen Arkeologisk undersökning - H B 1 Dalarnas museum Arkeologisk rapport 2020:9 Arkeologisk undersökning HARN - BUSJÖN gravfält Äppelbo 101:1 och blästbrukslämnin Blästbruk i Gårdspånga Locknevi. Posted on augusti 13, 2020 augusti 14, 2020 by linus. Under den andra halvan av 1600-talet anlades de första järnbruken i Kalmar län. Det var Ankarsrum, Överum, Ed, Falsterbo och Rumhult

Mulltimmerhytta – Wikipedia

Blästerugnar och masugna

 1. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions
 2. arkeologisk forskningshistorik Över gÄvleborgs lÄn 1 arkeologisk forskningshistorik Över gÄvleborgs lÄn 2007 rapport 2008:05 katarina eriksso
 3. Flera föredrag hölls på temat Aktuell arkeologisk forskning kring äldre järnhantering och Jönköpings läns museum stod för ett av dessa.. Vi presenterade resultaten av närmare 15 undersökningar av järnframställningsplatser, spår efter blästbruk, genomförda mellan åren 1985 och 2008 vid Axamo flygplats och Dumme mosse samt i Taberg
 4. Från blästbruk till bruksdöd. av Lars-Olof Larsson (Bok) 2000, Svenska, För vuxna. Ryfors bruk 1742-1920 från järnbruk till herrgård . av Bengt Berglund (Bok) 1988, Svenska, För vuxna. Förbättra sökningen med hjälp av filtren: Medietyp. Bok (4) Författare. Bengt Berglund (1) Josef Rydén (1) Lars-Olof Larsson (1) Olof Nordström (1
 5. blästbruk. Arealuppgifter Fastighetens areal enligt fastighetsregistret uppgår till 18,3313 ha. Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 19,5 ha fördelat på: Skogsmark 17,4 ha Impediment 1,4 ha Inägomark 0,7 ha Taxeringsvärde Taxeringsvärdet är fastställt för år 2020 och uppgår till totalt 952 000 kr fördelat p
 6. Doktorsavhandlingens titel: Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv. Disputationen äger rum lördag 1 juni kl. 10.00 i hörsal 11, hus F, Södra huset i Frescati. Opponent är professor Lars F Stenvik, Vitenskapsmuseet, Trondheim. Lars-Erik Englund kan nås på e-post lars-erik.englund@swipnet.se
 7. Bernt Rundberget, Oslo Universitet, berättade om Gråfjell, Nordens största undersökning av blästbruk. Hela processen, från malmfyndighet, rostning av malmen, kolframställning till själva järnframställningen, har kunnat studeras och det framgår att inom detta sammanhängande område har landskapet utnyttjats enbart för järnframställning och efter en mycket strikt organisation, ca.

Blästerugn - Wikipedi

medeltida blästbruk som fi nns bevarade i Eu-ropa. Järnframställningen vid dessa platser är till stor del outforskad och kunskapen omkring järnhanteringen är så gott som okänd. Under senhösten 2009 utförde Kalmar läns museum ett projekt kallat Vård- och infor-mationsinsatser för slaggvarp i Småland efte blästbruk. Förekomsten av dessa gropar för oss över till punkt 4, åsen som råvarukälla för tjärframställning. Det finns nämligen anledning att förmoda att ett stort antal av de som kolningsgropar registrerade lämningarna snarare utgör s.k. stubbtäktsgropar (fig. 4), dä Blästbruk (järnframställning) har tidigare förekommit i Harmångers socken och vid Storsjöns södra del finns flera registrerade blästbrukslämningar (RAÄ 9, 10, 84, 85 & 86)

Blästbrukslämnin

och sekundärsmide till inhemskt blästbruk. Hälsinglands järnhanteringökade markantundervendeltidför att nå en kulmen undervikingatid. Per H. Ramqvist har förklarat detta med, attde handelskontakter som Mälardalen tidigare haft med Jämtland upphörde, och att Mälarområdet i stället etablerade handelskontakter med Dalarna 1 blästbruk och myrmalm/sjömalm fortsätta in på 1800-talet. I anslutning till vattendrag nära bebyggelse förekommer det lämningar från historisk tid efter flottning, kvarnar, smedjor och småindustrier såsom sågverk. Inom området finns det också ett stort antal fäbodar, kolningsanläggningar med mera blästbruk valts ut för både arkeologiska och skogshistoriska undersökningar. I området finns omkring 150 kända lämningar kopplade till blästbruk (FMIS 2014). Vid Skåningsmåla, 4 km från Bäckebo genomfördes en arkeologisk undersökning av en blästplats i augusti 2012 och maj 2013 lands skogsbygder domineras fornlämningsbilden av järnframställningsplatser efter blästbruk och fossil åkermark. Inom arbetsområdet, planområdet, finns inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoris-ka lämningar. I landskapet runt omkring finns dock stensättningar och rösen (t ex L1996:5828 och L1996:5582)

Eva Hjärthner-holdar För mig är slagg något självklart. 2019-11-28 -. 1952. Historiens vingslag. Jag är född på en slagghög kan man säga, i Falun. Att växa upp vid gamla mormor, som gruvan kallades, fick mig historiein­tresserad. Men på gymnasiet var mitt stora intresse musik, framför allt opera och klassisk musik Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020-24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. Därför kan du inte reservera Järna socken rymmer den största koncentrationen av lämningar efter blästbruk i Västerdalarna. De har ofta formen av slaggvallar, mer eller mindre fyrkantiga, ofta med 5-10 meters sida (Hyenstrand 1974). De lämningar som registrerats som slaggförekomster utgör ett stort anti-kvariskt problem ett flertal lämningar efter järnframställning i mindre, handbyggda ugnar (så kallat blästbruk). Gravar finns vid forsen i Born och på Erskpålsnäset i Viken (Alfta 4, Ovanåker 3,4,129). Vi får räkna med att många gravar och fynd i Alfta och Ovanåker försvunnit i samband med uppodlingar av olika slag under 18- och 1900-talen

Den stora lämningen närmast kyrkan (som vi skrev om här) var registrerad som en blästplats, det vill säga en plats där man framställt järn med primitiva metoder.Undersökningen har inte visat på några tydliga spår av just blästbruk, men i södra delen av området fanns slagg och bränd lera i åkerytan vilket skvallrade om att något fanns under ploglagret This page was last edited on 14 March 2021, at 11:15. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply dre sågverk. I området finns även ett blästbruk som kan förknippas med förhistorisk järnframställning. Miljön redovisas i Hallsbergs kommuns Program för kulturmiljövård. Tomta Byn Tomtas bebyggelse är organiserad i form av en radby. Byn etablerades under förhistorisk tid, vilket framgår av enstaka fornlämningar som ligger på byn The ultimate Wikipedia articles search engine. Askersunds kommun Avafors Avesta Axbergshammars bruk Axmar bruk B Baggå Beatebergs bruk Bennebol Bergslagens medeltidsmuseum Bernshammar Billingsfors Billingsfors bruk Billsjön Björkå Björneborg, Kristinehamns kommun Blåsmaskin Bockhammar Bohrs bruk Bollstabruk Bon

Blästbruk - Finns Det En Systematik Mellan Tid, Rum Och

Småländsk järnhantering under 1000 år 2 Från blästbruk till bruksdöd; I biblioteket finns: 1-4; Förlag etc. Jernkontoret Stockholm 2000 Jönköping Småland ; Antal sidor etc. 334 s. ill. Ämnesord: Järnhantering Småland E ; Järnbruk historia Sverige Småland ; Järnhantering Historia Sverige ; Medverkande: Larsson, Lars-Olof 1934. Blästbruk Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie nr 40, Wikströms Tryckeri AB. Uppsala. Publicerat i Arkeologi, Pedagogik och publik verksamhet | Etiketter Arkeologiskt försök, Järnframställning, Vivungi | 2 Kommentarer Inläggsnavigerin

Svenska: Huvudartikel: Röda Jorden är ett område med röd jord där blästbruk använts från ca 700 f.Kr. Här demonstreras blästbruk sommartid. Röda jorden ligger i Riddarhyttan, Västmanland blästbruk, objekt 289. Några spår efter detta fram-kom inte, men det avsnitt som inte omfattats av full-ständig arkeologisk utredning utgör tillsvidare möjlig fornlämning. Söder om höjden och inom åkerholmen ligger resterna efter en mindre ekonomibyggnad, ob-jekt 290 (RAÄ 401). På 1960 års Ekonomiska kart 10 år med järnbränning i Forsvik Inbjudan till JÄRNSYMPOSIUM i samband med TIOÅRSJUBILEET den 20-23 maj 2004. Symposiet vänder sig till smeder,.. Ökologische Aufforstung für Umwelt, Klima und Artenschutz. Mehr Informationen:. Nachhaltige Aufforstungen in Wald. 25 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Waldinvestments Lars-Olof Larssons och Leif Rubenssons Från blästbruk till bruksdöd behandlar blästbruket, en form av lågteknisk järnhantering, som fick stor utbredning redan under tidig medeltid. Boken ger en helt ny och fördjupad översikt av detta bondedrivna blästbruk, baserat på sjö- och myrmalm och med en efter hand mera utvecklad teknik

blästbruk - Wiktionar

 1. 2004:12 Blästbruk och smide vid Valsjöbäcken. Arkeologisk förundersökning RAÄ 412 och 413 Valbo-Ön 11:1 Valbo socken Gästrikland 2004 Katarina Eriksson, Kerstin Westrin Blästbruk och smide vid Valsjöbäcke
 2. Från Borås och de sju häraderna 1994. Englund L-E, Vikingatida blästbruk i Västsverige. Med hammare och fackla. XXXIII. Englund L-E, Experimentell järnframställning i rekonstruerad vikingablästra
 3. Arkeolog Lars-Erik Englund, som doktorerat i ämnet blästbruk, med det mesta av sin forskning hämtad just från åren i Algutstorp, har varit med om en sådan körning i Wales tidigare och tyckte att det borde prövas även i Sverige och då förstås i Algutstorp
 4. Låna boken Från blästbruk till bruksdöd Småländsk järnhantering under 1000 år av Lars-Olof Larsson och Leif Rubensson. IBSN 91-973072-7-. Boken ingår i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 35. Mvh/Run
 5. Nu har vi börjat att planera inför järnframställningsförsöket i Vivungi som kommer att ske på Arkeologidagen den 25/8 2019. Till projektet har museets fotograf Daryoush Tahmasebi och museipedagog Annika Josbrant anslutit. Daryoush ska hjälpa till med dokumentation av både insamling av råvaror och uppbyggnad av ugn samt filmning och fotografering på själva Arkeologidagen medan Annik
 6. Låna L O Larssons och Leif Rubenssons Från blästbruk till Bruksdöd. Där finns Linnefors beskrivit i en liten artikel. Sedan får du så mycket annat på köpet när du läser om järnhanteringen. Boken har nummer ISBN 91-973072-7- Mvh/Rune. Loggat 2008-08-15, 20:02. Svar #33

3 Förlorat järn - det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål Catarina Karlsson JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA SKRIFTSERIE 4 Utskrift är Kulturmiljö Hallands arkeologiska tidskrift som startade 1991 och har, med oregelbundna utgivningsintervaller, till dags dato kommit ut i sjutton nummer.Utskrift startades som en anspråkslös lågbudgetprodukt av dåvarande avdelningschef Erik Rosengren, med ambitionen att bli ett forum för bidrag som kanske inte riktigt hörde hemma i någon av de etablerade, tyngre. Blästbruk användes på många ställen i Sverige från ca 700 f.Kr. och sista gången i kommersiell drift 1871; Kvarnstensbrottet i östra Utsjö i Malungs kommun i Dalarna med industrimiljö. Kvarnstensbrottet ståtar med urskog som fått växa fritt i dryga hundra år och här är allt orört, men det har huggits sten här i över 1000

Anbytarforum: Järnbruken i södra Småland,Blekinge och Halland

Skriftserie nr 35 - Jernkontore

Fosfor och blästjärn under svensk förhistoria och medeltid Ett hantverksperspektiv på järnkvaliteter med fokus på fosforjärn Masteruppsats i arkeolog Eventuellt kommer några lämningar efter blästbruk i området att undersökas nästa år. Kulturarv Östergötland. Kulturarvsdagen avslutades med ett sedvanligt boklotteri. Fri aktivitet: Besök på Linköpings stadsarkiv. Gunilla Elvör och Dan Malmsten visade några klenoder för en liten entusiastisk skara Rapport 2011:16 Arkeologi Sentida blästbruk Norrbottens museum Carina Bennerhag Dnr 359-2010 Räddningsundersökning av nyupptäckt blästugn inom Raä 463:1, Överluleå socken, Norrbottens lä

Bruken

Träkol är en förutsättning för metallproduktion enligt äldre metoder såsom blästbruk. I Bergslagen har kolningen varit en förutsättning för att hyttor och bruk skulle kunna producera järn, koppar m.m. Där förutsatte en tillväxt i järnbruken att kol kunde produceras mer storskaligt och kolmilorna tillkom äldre medeltidens blästbruk, som föregick masugnarna, vilade liksom dess organisatoriska och teknologiska efterträdare på en lokal blandekonomi i vilken jordbruk, boskapsskötsel och järnhantering tillsammans utgjorde en bas för mänsklig aktivitet. Det är symptomatiskt att Bergslagens arkeo Lars-Olof Larsson, Från blästbruk till bruksdöd. Studier kring järnhantering i södra Småland fram till det industriella genombrottet, i Lars-Olof Larsson & Leif Rubensson, Från blästbruk till bruks-död. Småländsk järnhantering under 1000 år II, Jönköping 2000, s 62 - 67. 2. Maths Isacson & Lars Magnusson, Vägen till.

Trestenshult and the early glassworks in Småland By Martin Hansson This article discusses and presents the glasswork of Trestenshult in southern Småland. The site was excavated in 1932 and in 1974, but the material have never been properly analysed. The glasswork existed a couple of years around 1630 and was founded by Karl Karlsson Gyllenhielm, bastard son to duke Karl, the later king Karl. såsom exempelvis fäbodrift och kolning, först för lokalt blästbruk och senare åt närbelägna järnbruk. Kulturvärdena är få och uppträder som punktobjekt eller be-gränsade ytor på stora inbördes avstånd. Området används idag främst för skogsbruk och stora delar av skogen har avver-kats under de senaste åren Pris: 289 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Forntida Järn - Ancient Iron av Catrine Tangen på Bokus.com ter blästbruk, tidigare så kallade låg-teknisk järnframställning, runt om i Mellansverige, skapade ett behov av fördjupad kunskap. Upptäckten av järnproduktionens höga ålder, som till exempel dateringarna av röda jorden i Västmanland till för-romersk järnålder, skapade ett ökat intresse (Englund 2002). Samtidig Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie nr 40. Hauptman Wahlgren, Katherine Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland. Stockholm Studies in Archaeology 23. (Slutsåld) 2001. Skyllberg, Ev