Home

Vårkollen SLU

Våren tog halt (Vårkollen 2020) | Externwebben

- De observationer som görs i Vårkollen i år kan vi jämföra med de observationer som gjordes över hela landet för över hundra år sedan och kan på så sätt få ett mått på om årets vår är tidig eller sen, säger Ola Langvall från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är samordnare för Svenska fenoätverket Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, SLU, samordnare för Svenska fenoätverket (www.naturenskalender.se, www.vårkollen.se) Ola Langvall, ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26. Regionala kontaktpersoner I Vårkollen vill Svenska botaniska föreningen veta hur långt våren kommit i olika delar av landet. Genom att många går ut under valborgshelgen (29 april-1 maj) säger Kjell Bolmgren från SLU, samordnare för Svenska fenoätverket

Rekordmånga vårtecken i Vårkollen 2021. Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för sjunde året i rad. Nästan 12 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från ungefär 2 300 medborgarforskare. Intresset för att rapportera vårtecken på Valborg har aldrig varit större Vårkollen tar emot vårtecken-observationer från och med den 29 april till och med den 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 2 maj. Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav. Mer information. Vårkollens hemsida. Ladda hem en folder om Vårkollen. Kontaktpersoner. Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenoätverket Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på förmiddagen den 3 maj, som är första vardagen efter Vårkollens genomförande. Mer information. Vårkollens hemsida: www.vårkollen.se. Ladda hem folder om Vårkollen. Kontaktpersoner nationell Vårkollen genomfördes för första gången 2015. säger Kjell Bolmgren från SLU, samordnare för Svenska fenoätverket. Vårkollen är en del av en större miljöövervakning, där frivilliga bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken

Under valborgshelgen genomfördes Vårkollen av Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som allmänheten rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet, så. I år kom vårtemperaturerna ovanligt sent till södra Sverige. Sedan har de rusat genom landet och kommit ovanligt tidigt till fjällen. Hur hanterar växterna detta? Under Valborgshelgen (29 april-1.. SLU Miljöanalys. Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den. Vårkollen tar emot vårtecken-observationer från och med den 29 april till och med den 1 maj - Eftersom samma sak gjordes i landet för 100 år sedan kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU som är samordnare för Svenska fenoätverket. Vårkollen kommer att ta emot vårtecken-observationer på www.vårkollen.se

Har du Vårkoll 2021? Externwebben - SLU

Vårkollen är en del av en större miljöövervakning, där frivilliga bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och olika arters aktivitetsperioder är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras som en effekt av klimatförändringen I Vårkollen vill Svenska botaniska föreningen veta hur långt våren kommit i olika delar av landet. Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenoätverket. tel 0730-670365 Vårkollen tar emot vårtecken-observationer från och med den 29 april till och med den 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 2 maj. Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandina SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRI

Vårkollen - SL

Våren tog halt (Vårkollen 2020) Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under Valborgshelgen, vilket är 25 procent mer än de föregående åren Vårkollen genomfördes för första gången 2015 och då rapporterades nästan 4 000 observationer in om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på förmiddagen den 3 maj, som är första vardagen efter Vårkollens.

Vårkollen - hur långt har våren kommit? - SLU

Rekordmånga vårtecken i Vårkollen 2021 Externwebben - SL

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 4 maj, som är första vardagen efter Vårkollens. (SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET • SLU) I helgen var det vårdagjämning. Efter en lång och rejäl vinter kommer förstås våren, men när den når olika delar av landet kan vi inte veta i förväg. I Vårkollen är frågan hur långt våren har hunnit när vi kommer fram till Valborgshelgen. Och svaret på den frågan kan alla bidra till Alla pratar om våren. Text: Ann-Katrin Hallin Publicerad: 24 april 2015. Vårens ankomst är så mycket mer än de allra första vårtecknen. Den kan också signalera hur växtsäsongen förändras med klimatförändringen. Var med och bidra till #vårkollen den 30-april 1 maj i hela landet

- Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Kjell Bolmgren från SLU och samordnare för Svenska fenoätverket I Vårkollen vill vi veta hur långt sex vanliga vårtecken har kommit i landet. Och det är lika viktigt att rapportera in om vårtecknen inte kommit igång än. Vi tror att denna uppgift passar utmärkt för skolelever och deras familjer under Valborgshelgen - och lärare, så klart! / Vårkollen, SLU

Vårkollen - hur långt har våren kommit hos dig? - SL

Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att det är bestående skillnader från förr, på grund av klimatförändringar Vårkollen - hjälp forskarna att hålla koll på klimatförändringar. Året startade med rejäl vinter i hela landet, men sedan har våren kommit igång ordentligt i södra Sverige. Flera bakslag i vädret gör dock att läget är ovanligt oklart i år. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen veta hur växterna har reagerat på denna vår.

Vårkollen - Medarbetarwebben på SLU Medarbetarwebbe

Vårkollen är en del av en större miljöövervakning, där frivilliga bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter är aktiva är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras SLU, samordnare för Svenska fenoätverket (www.naturenskalender.se, www.vårkollen.se) Ola Langvall, ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26. Vårkartor. Här kan de olika kartorna för respektive växtart laddas ned. Kartorna får användas fritt i artiklar om Vårkollen 2021. Ange källa: SLU/Ola Langvall. Björk; Blåsippa; Hägg; Sälg. Vårkollen genomfördes av Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som allmänheten rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas av. I Vårkollen vill vi veta hur långt våren har kommit i landet. Väntar du . fortfarande på vårtecknen eller är de redan igång? Vi vill att du skickar in även om de inte har kommit igång än. Gå till www.vårkollen.se och skicka in hur det ser ut hos dig den 30 april - 1 maj. Vårens ankomst varierar ofta mycket mel ­ lan åren

Vårkollen äger rum för fjärde året i rad och genomförs av Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Efter att allmänheten skickat in sina rapporter analyseras resultaten av forskare och jämför dem med historiska data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella samarbetar. Det genomfördes för första gången 2015. Varje år brukar man få in tusentals observationer från hela landet om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt om björkarnas lövsprickning.Genom att samla in vårtecken vid samma tidpunkt under många år kan Svenska Botaniska Föreningen

foto: slu Våren har alltså blivit mycket tidigare för många växter, det visar Vårkollen som genomfördes för första gången under långhelgen av Svenska Botaniska Föreningen och SLU. Nästan 4 000 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in under Valborgshelgen Under valborgshelgen genomförde Svenska botaniska föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Vårkollen. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som allmänheten rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas. Det visar Vårkollen som genomfördes för andra året i rad under Valborgshelgen. Över 4 600 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in, när Vårkollen ville veta hur långt våren kommit i hela landet.Det var frivilliga som deltog och rapporterade från 941 platser i landet. / SLU

Under valborgshelgen genomfördes Vårkollen. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som allmänheten rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av.. Vårkollen - hjälp forskarna att hålla koll på klimatförändringar | slu.se Året startade med rejäl vinter i hela landet, men sedan har våren kommit igång ordentligt i södra Sverige. Flera bakslag i vädret gör dock att läget är ovanligt oklart i år Det visar resultatet från Vårkollen, som genomfördes under Valborgshelgen. Våren är ovanligt tidig i år. Foto: mostphotos . För fjärde året i rad genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Vårkollen under Valborgshelgen. Tussilagons vårkoll Det finns alltså fortfarande många vårtecken kvar att längta till innan lövsprickningen och därmed våren är fullbordad, skriver SLU i ett pressmeddelande. • Rapportera era observationer av vitsippor, tussilago, sälg, hägg och björk från och med den 29 april till och med den 1 maj på Vårkollen.se. Källa: SLU

12000 vårtecken skickades in till SLU och Svenska Botaniska Föreningen under årets Valborgshelg, vilket är nytt rekord. Under Vårkollen observeras tussilago, blåsippa, sälg, björk och hägg Vårkollen visar på klimatets effekter | Externwebben https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/5/varkollen-visar-pa-klimatets-effekter/ 1 av 3 2020-04-21 10:1 Våren tidig trots sen start. 2 maj, 2018. Artikel från SLU. Ämne: Miljö & klimat, Natur & teknik. Björkarnas lövsprickning har redan hunnit till stora delar av Svealand, vilket är 50 mil längre norrut än vad som var normalt för 100 år sedan. Det visar resultatet av Vårkollen som gjordes under Valborgshelgen Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att klimatförändringar har lett till bestående skillnader jämfört med förr I samband med Valborgshelgen - den 30 april och 1 maj - är det dags för den årliga Vårkollen. Då vill Svenska Botaniska Föreningen och SLU ha hjälp med att se hur långt våren kommit i landet och kan med vår hjälp jämföra med andra år. - Förra året var det rekordmånga som rapporterade in till Vårkollen

Vårkollen visar på klimatets effekter Externwebben - SL

Vårkollen - hur långt har våren kommit hos dig? - SLU

 1. Under valborgshelgen har det för sjunde året i rad gått att rapportera in vårtecken till Vårkollen, ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska botaniska föreningen
 2. Vi är i ett annat normalläge nu, säger Kjell Bolmgren, växtekolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och samordnare för Vårkollen. 8 500 observationer
 3. Vårkollen 2019 För femte året i rad har Svenska botaniska föreningen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomfört Vårkollen. Frivilliga har rapporterat in observationer av tussilago.
 4. Nu visar forskning från SLU att det också finns risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. (29 april-1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen. Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken 26 april, 2017 Artikel från SLU
 5. Study Sustainability, Animals, Nature, Environment, Food, Technology, Economics, Forestry. Knowledge to Solve Real Problems in Sustainability, Animals, Nature, Environment & Food

Vårkollen - hur långt har våren 2017 kommit hos dig? slu

SLU, samordnare för Svenska fenoätverket (www.naturenskalender.se, www.vårkollen.se) Ola Langvall ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26. Vårkartor. Här kan de olika kartorna för respektive växtart laddas ned. Kartorna får användas fritt i artiklar om Vårkollen 2020 - Eftersom samma sak gjordes i landet för 100 år sedan kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU som är samordnare för Svenska fenoätverket. Vårkollen kommer att ta emot vårtecken-observationer på www.vårkollen.se. Foto: Gert Olsson, Scandinav bildbyr 4000 observationer av vårtecken från uppemot 700 platser utgjorde i helgen underlag för Vårkollen 2015. Slutsatsen från SLU: Våren har flyttat norrut. Under 1800- och 1900-talen genomfördes studier av hur långt tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg hunnit under Valborgshelgen Följ naturens kalender hos dig! I Naturens kalender samlar vi in observationer av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter! Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av kalendrar ( Växtkalendern och.

I Vårkollen vill därför Svenska botaniska föreningen veta hur långt olika vårtecken har kommit i alla delar av vårt land, även hemma hos dig. Klimatförändringar påverkar vårens ankomst, men variationen år från år är så stor att det kan vara svårt att upptäcka detta Vitsipporna ler mot solen hos oss. Hur ser det ut hos dig? Var med i vårkollen under valborg. För mer info se vårkollen.se ? #vårkollen #slu #naturenskalender #svenskabotaniskaföreningen #fenolog Nu till valborg är det dags för Vårkollen, då allmänheten uppmanas att iaktta hur långt våren har kommit i Sverige. Under tre dagar kan alla vara med och hjälpa forskarna att få grepp om hur klimatet påverkar våra årstider och växtsäsongen Du måste ge observationsplatsen ett namn. Bäst är det om du anger platsens riktiga namn (ex. Dalby Dalby Söderskog vid Dalby hage). Latitud och longitud måste anges i decimalformat Vårkollen: Hur tidig är våren hos dig? 29 april, 2020; Artikel från SLU; Ämne: Miljö & klimat; Rapportera vårtecken till Vårkollen under 30 april och 1 maj! Svenska Botaniska Föreningen vill veta hur växterna reagerat på denna galna vår med vårtemperaturer redan i januari

Vårkollen - Svenska Botaniska Föreninge

 1. Vårkollen - hjälp forskarna att hålla koll på våren. Året startade med rejäl vinter i hela landet, men sedan har våren kommit igång ordentligt i södra Sverige även om läget är ovanligt oklart i år. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen veta hur växterna har reagerat på denna vår
 2. Tack för era rapporter av vårtecken i Vårkollen 2021 ! Resultaten visar bland annat att blomning och lövsprickning kommit en bra bit längre norrut i Sverige än jämfört med för 100 år sedan. Se fler..
 3. Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Svenska Botaniska Föreningen driver sajten vårkollen.se. Där kan alla lämna information om botaniska vårtecken på orten. Dessutom det senaste om vårvädret. Växtekolog Kjell Bolmgren på SLU och TV4Nyheternas meteorolog Peter Kondrup berättar. / TV4
 4. Kanske hinner våren övergå till sommar redan innan Valborg, i söder. Hur växterna har reagerat på denna galna vår, runt om i landet, vill Svenska Botaniska Föreningen få veta. Allmänheten uppmanas att kolla upp en handfull vårtecken under Valborgshelgen (30 april-1 maj), och sedan rapportera in dessa till Vårkollen. / SLU
 5. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt som inleddes 2015, men det har därefter varit flera bakslag vilket enligt ett pressmeddelande från SLU gör läget ovanligt oklart i år
 6. Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tusentals observationer rapporterats in från hela landet om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning
 7. I helgen är det dags för Vårkollen igen. Den 30 april-1 maj vill Svenska Botaniska Föreningen och SLU ha allmänhetens hjälp att se hur långt våren kommit i landet. Du kan..
Klassiska vårtecken och medborgarforskning avslöjar

Rekordmånga vårtecken i Vårkollen 2021 - SLU

 1. Vårtecken - sakerna som avgör. Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Svenska Botaniska Föreningen driver sajten vårkollen.se. Där kan alla lämna information om botaniska vårtecken på orten. Dessutom det senaste om vårvädret. Växtekolog Kjell Bolmgren på SLU och TV4Nyheternas meteorolog Peter Kondrup berättar. / TV4
 2. - Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenoätverket
 3. Ber om hjälp med vårtecken efter ryckig start. Under valborgshelgen, den 30 april till 1 maj, uppmanas allmänheten att rapportera in olika vårtecken till den så kallade Vårkollen. Vårkollen.
 4. Nu till valborgshelgen uppmanar Svenska botaniska föreningen och forskare vid SLU allmänheten att rapportera in ett antal vårtecken
 5. Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för femte året i rad. Nästan 8500 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från över 1600 platser i landet. Dessa växters blomning respektive lövsprickning har kommit rekordlångt norrut i år jämfört me
 6. Vårkollen genomfördes för första gången 2015 och då rapporterades nästan 4 000 observationer in om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning. (SLU), samordnare för Svenska fenoätverket
 7. Under valborg och första maj har Vårkollen genomförts för femte året i rad. Det är ett samarbete mellan Svenska botaniska föreningen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där frivilliga rapporterat in förekomsten av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg
Vårkollen – Svenska Botaniska Föreningen

Vårkollen - Studentwebben på SLU Studentwebbe

Hjälp till att hålla koll på våren! Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö längst upp i Riksgränsen, stormar med kylig vind och slutligen vårvärme igen. Kanske hinner våren övergå till sommar redan innan Valborg, i söder. Hur växterna har. På valborgshelgen kan du kan vara med i Vårkollen som ordnas av Svenska Botaniska föreningen och SLU. De samlar in observationer om hur långt våren.. Projektet Vårkollen är ett så kallat medborgarforskningsprojekt, där frivilliga och forskare samarbetar. Mellan den 29 april och första maj kan alla som vill gå in på vårkollen.se och. Allmänheten uppmanas att kolla upp en handfull vårtecken dejta cougars inc under Valborgshelgen (30 april-1 maj), ochdejtingsida norrland ab sedan rapportera in dessa till Vårkollen. dejtingsajt two nätdejting positivt fel Vårkollen , som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015 Ber om hjälp med vårtecken efter ryckig start. Under valborgshelgen, den 30 april till 1 maj, uppmanas allmänheten att rapportera in olika vårtecken till den så kallade Vårkollen. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt som inleddes 2015, där frivilliga samarbetar med professionella forskare med att samla in och analysera.

På valborgshelgen kan du kan vara med i Vårkollen som ordnas av Svenska Botaniska föreningen och SLU. De samlar in observationer om hur långt våren kommit på olika platser i landet. Bland annat ska man spana efter blommande sälg! Sälgen är ett viktigt träd på våren som ger tidig mat till många insekter och fåglar I år är det långhelg, så många kanske har passat på att åka ut på landet, säger Kjell Bolmgren, växtekolog på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och samordnare för Vårkollen. Rekordmånga vårtecken i Vårkollen 2021 Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för sjunde året i rad. Nästan 12 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från ungefär 2 300 medborgarforskare. Intresset för att rapportera vårtecken på Valborg har aldrig varit större

Våren är tidig i år | SVT NyheterForskarens uppmaning: Ut och leta vårtecken! - P4Våren tidig trots sen start | | forskningVårspaning hjälper forskare förstå klimatförändringar - P4Forskare vill ha hjälp att kolla våren | ATL