Home

Skogskunskap gran

Granen kan också självföryngras under granskärm på rätt ståndorter. Granen tål hård gallring. Normalt gallras granen 1-4 gånger innan slutavverkning vid 60-100 års ålder. Alltför sena gallringar ska undvikas i stormkänsliga områden. I Skogskunskap finns mängder med tips om föryngring, röjning och gallring av gran. Frökällo Vad är Skogskunskap Skogskunskap är en guide och rådgivare som hjälper dig att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker. Skogskunskap produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen

Gran (Picea abies) - Skogskunska

  1. Skogskunskap Plantval Gran - YouTube. Plantering av förädlad gran kan ge stora vinster men det gäller att välja rätt gran för rätt plats. Plantval ger tipsen, nu också med markering av.
  2. Grundregeln är: sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Den ideala planeringspunkten kan variera beroende på markfuktighet och jordart. Se filmen och beslutsstödet. / Skogskunskap
  3. Demonstrationsförsök med gran av olika förädlingsgrad. Foto: Frosten Nilsson. https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2020/foradlad-gran-ger-hogre-produktion/. Förädlade granplantor med högre tillväxt möjliggör förkortade omloppstider och lägre produktionsrisker. De bästa plantorna växer 30-35 % bättre än plantor från lokala bestånd
  4. En nordlig gran, från Norrbottten, kan ha en kritisk nattlängd på 3-4 timmar medan en Smålandsgran kan kräva 8-9 timmar innan den får sin invintringssignal. Sommarnätterna är kortare i norra Sverige och granarna behöver hinna avsluta tillväxten innan de första frosterna kommer
  5. 4. Naturlig föryngring av tall och gran 5. Sådd 6. Röjning 7. Gallring 8. Stamkvistning 9. Skötsel av björk, al och asp 10. Skötsel av ädellövskog 11. Blädningsbruk 12. Skador på skog 13. Skogsbruk - mark och vatten 14. Naturhänsyn 15. Skogsskötsel för rekreation och friluftsliv 16. Produktionshöjande åtgärder 17. Skogsbränsle 18. Skogsskötselns ekonomi 19
  6. I dag är sitkagran ett nischträdslag i Sverige som framför allt kan komplettera vanlig gran på frostfria platser med relativt hög nederbörd. Trädslaget ger en riskspridning i skogsbruket, något som kan öka i betydelse i framtiden som en konsekvens av klimatförändringar med till exempel mildare vintrar

Plantval - Gran - Skogskunska

Med de digitala verktygen Plantval kan skogsägare se vilka plantor som är optimala för den egna planteringen. Nu lanseras en uppdaterad version av Plantval Gran. Verktygen finns för fri användning på sajterna Skogskunskap.se och Skogforsk.se där även Plantval Tall finns En kortfilm som beskriver principerna för att mäta höjden på ett träd I genomsnitt är var sjunde gran som avverkas angripen av rotröta. Hur ser det ut i din skog? Det kan du beräkna med ett verktyg i Skogskunskap. Filmen visar. 4. Naturlig föryngring av tall och gran 5. Sådd 6. Röjning 7. Gallring 8. Stamkvistning 9. Skötsel av björk, al och asp 10. Skötsel av ädellövskog 11. Blädningsbruk 12. Skador på skog 13. Skogsbruk - mark och vatten 14. Naturhänsyn 15. Skogsskötsel för rekreation och friluftsliv 16. Produktionshöjande åtgärder 17. För gran gav Skogforsks barkfunktion och de äldre funktionerna likartat resultat. För Skogforsks barkfunktion var standardavvikelsen för avvikelsen mellan mätt och beräknad dubbel barktjocklek 2,2 mm för mätningarna i stockarnas toppändor. Motsvarande värde för de äldre funktionerna var 2,4 mm. Läs mer i Arbetsrapporten nedan

Gran under skärm - Skogskunska

Björk Beskrivning finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM. Bok Beskrivning finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM. Ek Beskrivning finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM. En Beskrivning finns på Wikipedia, NRM. Fågelbär Beskrivning finns på Skogskunskap, Wikipedia, NRM. Gran Beskrivning finns på Wikipedia, NR Skogskunskap Plantval Gran Plantering av förädlad gran kan ge stora vinster men det gäller att välja rätt gran för rätt plats. Plantval ger tipsen, nu också med markering av vilka plan..

En film som beskriver varför och hur man röjer i ungskog. I filmen får vi följa instruktörerna Mathilda och Jannicke som visar på planering, utrustning, tekn.. Eksidor i Skogskunskap Informationen om ek och ekskogsskötsel ingår i sektionen Sköta lövskog i Skogskunskap.se. Sektionen samlar fakta och skötselråd om lövskogsbruk av både ordinära (björk, al, asp) och ädla lövträd. Förutom de artspecifika sidorna beskrivs ekskogsskötsel också tillsammans med andra trädslag på många sidor Tall och gran, följt av björk, dominerar den svenska skogen. Men det finns många fler trädslag att välja på, både inhemska och introducerade. skogskunskap.s Skogsodling Under Skärm Skogskunskap Plantering av gran under fröträd av tall kan vara ett möjligt sätt att skapa barrblandskog. i praktiken alltid en blandning. de flesta ungskogar är i praktiken en kombination av naturlig föryngring och skogsodling. naturlig föryngring fyller på med plantor även i planteringar på öppna kalytor

Skogskunskap. Skogsskötselserien. Skogsskötselns grunder och samband. Produktion av frö och plantor. Plantering av barrträd. Naturlig föryngring av tall och gran. Skogsskötselserien - Sådd. Skogsskötselserien -Röjning. Skogsskötselserien - Gallring. Stamkvistning. Skötsel av björk, al och asp. Skötsel av ädellövskog. Blädningsbruk Skogskunskap. 1,608 likes · 20 talking about this. Skogskunskap är ett kunskapssystem om skötsel av sko Kostnader Och Prestationer I Föryngringsarbetet Skogskunskap. Kostnader k7.0 utbildningsanordnarens förvaltning och gemensamma funktioner personalutgifter m8.0 arrendeavgifter m9.0 Övriga kostnader och inkomster, andra än i punkterna k1.0 k0.0, m2.0 m8.0 m0.0 punkterna m2.0 m4.0 m8.0 m9.0 sammanlagt utbildningsstyrelsen sida 2 3

Skogens Mästare är en tävling i skogskunskap för sjundeklassare. I årets final deltog fyra klasser från Bålsta, Åkersberga och Uppsala. Från början deltog 679 elever från länen Stockholm, Uppsala och Västmanland. 2016 års vinnare blev Uppsala musikklasser, klass 7-4. Tävlingen pågick på Ösby naturbruksgymnasium i Sala och. Möbel grange Heute bestellen, versandkostenfrei. Aktuelle Preise für Produkte vergleichen! Heute bestellen, versandkostenfrei Re: Skogskunskap for dummies på podd? #711540. Håkan A - Nybro - Igår, 21:27. Igår, 21:27 #711540 Om det finns några bra poddar för nybörjare vet jag inte, men vissa skogsbolag och skogsägareföreningar har egna poddar, t.ex. Södra och Vida. Jag skulle rekommendera lite läsande på Skogskunskap.se för grundläggande kunskaper och. Får det vara lite skogskunskap med julgranen? Jägmästarstudenterna Emma Häggberg och Axel Lomander säljer granar. För 57:de året i rad säljer jägmästarstudenterna julgranar i centrala Stockholm och i år har de med sig en tidning om mångbruk att dela ut till julstressade stockholmare Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och därefter redaktionellt bearbetad. I tjugoen kapitel ger Skogsskötselserien den teoretiska grunden till skogsskötselns praktiska tillämpningar. Serien publiceras endast på nätet där kapitlen kan laddas ner som pdf-filer

Skogskunska

Räkna med verktyg - Skogskunska

Skogskunskap Plantval Gran - YouTub

EU:s nya skogsstrategi innehåller flera punkter av mycket stor betydelse för svensk skogssektor. Det är också tydligt att strategin på flera områden inte går i takt med svensk skogspolitik. Av avgörande betydelse är hur uttolkningar och definitioner faller ut Nu finns verktyget Plantval Gran i en uppdaterad version. Använd verktyget för att hitta rätt granplantor för just din planteringstrakt. Och glöm inte att du också kan använda Plantval Tall, Plantval.. Lövbuskar: olvon, slån, äkta och oäkta fläder, havtorn med flera. Sista datum att lägga beställning för våren 2021 är 9 mars. Minsta volymen som går att beställa är 25 st per sort för egen upphämtning vid någon av våra plantdepåer. Pris för ek och bok: 6,90 kr styck vid beställning av fler än 100 st. Vid färre än 100 st.

Vassare föryngringar med nya Plantval Gran. Med de digitala verktygen Plantval kan skogsägare se vilka plantor som är optimala för den egna planteringen. Nu lanseras en uppdaterad version av Plantval Gran. Verktygen finns för fri användning på sajterna Skogskunskap.se och Skogforsk.se där även Plantval Tall finns Vad är fördelen med att använda förädlade granar och hur väljer jag det bästa materialet för platsen? Skogforsks Mats Berlin förklarar på 3 minuter... Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Vår vision är Skog till nytta för alla Kunskap Direkt blir Skogskunskap. I dag byter Kunskap Direkt namn till Skogskunskap och får ett uppdaterat innehåll. Skogskunskap, tidigare Kunskap Direkt, är en guide om skogsskötsel som innehåller fakta, filmer och verktyg som hjälper skogsägare att räkna på sin skog. Det är ett samarbete mellan LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen och. Skogskunskap Regelrätt skogsbruk HCT Demonstrationer. Gran och löv lämnas i större luckor, men ingen speciell hänsyn tas till de törskateangripna tallarna. Genomsnittligt antal huvudstammar efter röjning: 2 000 per hektar. Obehandlad kontrollyta Området lämnas helt orörd utan röjning eller gallring

skogskunskap SkogsSverig

Nästa film på Skogskunskap kommer att handla om blandskog. Blandskog handlar inte bara om biologisk mångfald och estetik. En mångfald av trädslag ger oss också fler alternativ för framtidens produkter. Alla trädslag har sina unika egenskaper, något man kände till i det gamla bondesamhället Skogskunskap ; Change Phrases to Active Voice - Rewrite your Sentences Onlin . Skogskunskap. Skogsskötselserien. Skogsskötselns grunder och samband. Produktion av frö och plantor. Plantering av barrträd. Naturlig föryngring av tall och gran. Skogsskötselserien - Sådd. Skogsskötselserien -Röjning. Skogsskötselserien - Gallring. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. En första bedömning av årets granbarkborreskador visar att vi även i år har mycket stora skador i Värmland. Skadorna har visserligen minskat jämfört med förra året, men den preliminära siffran visar ändå på cirka 700 000 kubikmeter dödad gran Håll i hatten! Skogskunskap är ute på spännande filmuppdrag idag. Vad tror ni det kommer att handla om

Förädlad gran ger högre produktion - Skogfors

Skogskunskap. 1,593 likes. Skogskunskap är ett kunskapssystem om skötsel av sko ; 2020-dec-02 - Eken är vårt vanligaste ädla lövträd och den växer naturligt upp till ungefär Dalälven. Den mesta eken finns i blandskogar tillsammans med gran, tall och björ Filmen Tall, gran eller både och? En film om vår vanligaste blandskog besöker forskningsytor där tall, gran och blandning mellan trädslagen jämförs sida vid sida. Filmen är knappt 7 minuter lång. Båda filmerna är publika på Youtube och i Skogskunskap Skogskunskap. 1,606 likes · 14 talking about this. Skogskunskap är ett kunskapssystem om skötsel av sko Utforska i kartan. I tjänsten kan du utforska din skogsfastighet med hjälp av olika kartor och kartlager. Med verktyget Utforska kan du få fram information om till exempel markförhållanden, hänsynskrävande objekt och virkesvolym. Senast uppdaterad: 2021-02-17

Plantskolan: Långnattsbehandling av gran - Skogfors

Skogsstyrelsen har beslutat om en ny, tydligare definition av begreppet Hyggesfritt skogsbruk. Definitionen ska underlätta dialogen inom skogssektorn samt göra det möjligt att mäta och följa upp omfattningen av hyggesfritt skogsbruk i Sverige Hur skall vi kunna ha basindustri framöver? Detta är en spinnoff-tråd från diskussionerna runt Cementa. Cementa och andranföretag vet inte hur de skall kunna få godkända tillstånd, särskilt eftersom Cementa inte ens fick veta på vilket sätt deras ansökan var bristfällig. Detta beror på att miljökraven är så högt ställda, men.

Video:

Webbplatsen Skogskunskap.se omsätter forskningsresultat till praktiska råd som hjälper dig som skogsägare att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker. Skogskunskap produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och. En 26 meter hög gran med en brösthöjdsdiameter på 32 cm är ungefär 1 m3sk. Källa: Skogskunskap. Björn Schubert Tel: 070-781 89 57 E-post: bjorn@skogsaktuellt.se . Artikeln publicerades torsdag den 24 januari 2019 - - -. Under våren kan du plantera alla trädslag och planttyper. Väljer du att plantera på sensommaren, 1 aug-15 sept, så rekommenderar vi täckrot av gran och tall. För plantering under sen höst rekommenderar vi PluggPlusEtt och barrot, endast gran. Storlek. Välj en större planta på bördigare marker där konkurrensen av vegetation är större

För skogsägaren. Som skogsägare behöver du kunskap om vad som gäller kring skogsägande och hur du kan sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du ett ett antal värdefulla länkar till information och konkreta tips och råd kring hur du kan jobba med din skog. Kort om vad certifiering av skogsbruk innebär och länkar till vadre. Gråal (Alnus incana) Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (avser både gråal och klibbal) Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal) Invandrade från öster och nordost via Finland för 3500 år sedan. Har ett omfattande rotsystem med fint nät av sidorötter och riklig utveckling av rotskott och stubbskott. Trivs bäst på kalkhaltig, näringsrik, fuktig jord Motsatsen, ett likformigt skogsbruk med gran på tallmarker i söder och tall på bördiga granmarker i norr, kan leda till stora produktionsförluster. På skogskunskap.se finns verktyg för att beräkna ståndortsindex, som bygger på höjdutvecklingskurvor. Gå till skogskunskap.se. Publicerad. 8 april, 2021

Sitkagran växer bra i södra Sverige - Skogfors

sön 07 mar 2021, 13:31 #704120 Trädet ser friskt ut i övrigt? Stammen tycker jag ser ut ha en frisk färg (rödbrun, ej gråbrun). Vidare ser det ut som att det är rikligt med kåda utmed stammen (trädets försvarssystem) vilket kan hålla tillbaka borren Det är dags att gallra när trädkronorna börjar växa in i varandra och den gröna delen av trädkronan understiger två tredjedelar av trädlängden för gran och halva trädlängden för tall och löv. Normalt sker detta vid 12 till 13 meters höjd. Utförs gallringen för sent ökar risken för skador. Fördelar med gallring All bioenergi kommer ursprungligen från biomassa som producerats av växter. Den kan sedan ha passerat ett djur (till exempel kogödsel eller fiskrens för biogas) eller vara återanvänt material. Men energin är fortfarande den solenergi som omvandlades genom fotosyntesen. Det finns många sätt att dela in biobränslena, t.ex. i flytande, gasformiga och fasta bränslen. Här är några. Resistent gen räddar gran. FORSKNING. Rotröta kostar skogsbruket stora summor. Drömmen om resistenta granar hägrar och på SLU letar man efter de rätta generna i projektet Röta hos barrträd. Två av forskningsmålen är att försöka förstå granens försvarsförmåga och att få fram gene­tiska markörer för att snabbare identifiera. Skogsmarkspriser på rekordnivå. I en granskning av prisutvecklingen för skogsmarkspriser under 2018 visar siffror från landets största skogsmäklare, LRF Konsult, att priserna stigit till rekordnivå i södra och mellersta Sverige

Funderar du hur mycket virke som ligger i virkesvältan/traven? Mät längden, höjden, djupet och fastvolymprocenten, så får du volymen i fastkubikmeter. I film.. Serbisk gran (Picea omorika): Från Balkan, något ljusare och lite silverskimrande med ganska veka grenar. Källor: Skogskunskap, Julgransodlarna, Smålandsgranen, Den virtuella floran och Skogssverige. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Anna Karolina Eriksson/TT Serbisk gran (Picea omorika): Från Balkan, något ljusare och lite silverskimrande med ganska veka grenar. Källor: Skogskunskap, Julgransodlarna, Smålandsgranen,.

Passa på att se om din skog under senhösten och vintern. Det lönar sig, både ur ett ekonomiskt och skötselperspektiv. Simon Edberg på Landshypotek Bank tipsar om vad du ska titta efter och åtgärda i tid för att få ut det mesta av din skog • Serbisk gran (Picea omorika): Från Balkan, något ljusare och lite silverskimrande med ganska veka grenar. Källor: Skogskunskap, Julgransodlarna, Smålandsgranen, Den virtuella floran och SkogsSverige. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Anna Karolina Eriksson/TT

Blandskog med gran och tall - Skogskunskap

Vassare föryngringar med nya Plantval Gran - Skogfors

Mer läsvärt & sevärt kommer inom kort! Äldre nummer av Lövträdtidningen finns här att läsa i .pdf-format. Senaste numret får du som medlem hemskickad i tryckt format. Almgren, G. & Brusewitz, G. 1990. Lövskog. Björk, asp och al i skogsbruk och naturvård. Skogsstyrelsen. Almgren, G. & Mörtnäs, A. 1988. Skötsel av ädellövskog Morfar gjorde lite som han ville och det har gynnat oss. Bortsett från ett bestånd av tallskog planterad på 1920-talet har vi en mycket diversifierad skog med både gran, tall och löv. Vi klarade oss väl undan både Gudrun och Per och har heller inte varit hårt drabbade av skadeinsekter. Idag planterar vi gran, försöker få upp tall på. Drömmer du om en fluffig mörk Disney-gran, eller ska den skimra i blått eller silver? Det finns en rad olika granar ute i handeln. Här är de vanligaste sorterna - vilken väljer du

Skogskunskap Höjdmätning - YouTub

På Plantagen brinner vi för växtriket och vår vision är att göra livet med växter enkelt och lättillgängligt för alla människor. Vår drivkraft är att skapa ett unikt sortiment av. För grantimmer får man 57% högre pris i Finland. Skillnaden är 302 kr per kubikmeter! Ungefär 10 x så stor skillnad som Södras timmerprishöjning om 30 kr/m3fub idag. Samma företag (t ex Stora Enso) köper alltså timmer i Finland till ett 57% högre pris än vad de gör i Sverige om man utgår från snittpriserna i respektive land

Ska Billingen bli helt utan gran! Västra Götaland Ingemar Melén brukar skog som gränsar till ett naturreservat i Skövde. Granskogen i reservatet är hårt angripet av granbarkborre. I reservatsbeslutet går att läsa att syftet med reservatet är att bevara och utveckla en gammal barrskog Väder, viltbetning, svampangrepp och insekter kan föra med sig stora skador på skogen. Risken för att skogen ska drabbas av skador kan vara svår att bedöma eftersom flera faktorer ibland samverkar. Men många gånger kan skadorna förhindras eller påverkas med hjälp av aktiv skötsel Contortatall (Pinus contorta) är ett vanligt barrträd som vilt förekommer i västra Nordamerika.I likhet med de flesta barrträd behåller den sin gröna färg året runt.Trädet kan bli 30-40 meter högt men är ofta mycket lägre. Dess 3-7 cm långa barr sitter parvis och är ofta skruvade tor 06 sep 2018, 13:58 #524006 Jag har ett hygge på 4ha där jag låtit björken komma av sig själv utan markberedning. I detta har jag höglagt och satt ca 1000 gran per ha för att ha alternativ när det är dags för gallring. Om du väntar 2år från avverkning innan markberedning så ser du om det behövs eller om björken kommer ändå Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Skogskunskap Beräkna rotröta - YouTub

Gran r vrt vanligaste trdslag och 41 av alla trd i Sverige. 2592019 Hur mnga trdslag finns i Sverige Norden ungefr samma antal. 292015 Forskarna har kommit fram till den ngot ogreppbara siffran att det finns drygt 3000 miljarder trd p. Tradslagsval Skogskunskap . Volymberakning Skogskunskap . Vad Ar Svenskt Skogsbruk

Skador i gallringsskogen - SkogskunskapVirkespriser - SkogskunskapNorra barrskogsregionen - SkogskunskapSödra barrskogsregionen - SkogskunskapAtt välja bestånd för stubbskörd - Skogskunskap