Home

Kommentarmaterial fritidshemmet

Genussvolle Lebensmittel bei Fructoseintoleranz - Frusano.com! Wir bieten Produkte ohne Fructose und ohne Kristallzucker Personensuche online. Auskunft direkt vom Einwohnermeldeamt. Wir finden jeden. Auskunft direkt online vom Einwohnermeldeamt. Inkl. Archivsuche und Sterbedaten

Fritidshemmet - Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del Det här kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del riktar sig till de lärare som ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och till rektorer Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolan (pdf, 51 kB) Kommentarmaterial till ämnesplanen i husbyggnad - specialyrken i gymnasieskolan (pdf, 32 kB) Kommentarmaterial till ämnesplanen i idrott i gymnasieskolan (pdf, 45 kB) Kommentarmaterial till ämnesplanen i juridik i gymnasieskolan (pdf, 30 kB FRITIDSHEMMET - ETT KOMMENTARMATERIAL TILL LÄROPLANENS FJÄRDE DEL. Syfte . Under denna rubrik framgår det övergripande syftet med undervisningen i fritids­ hemmet. Syftestexten är formulerad så att det tydligt framgår vilket ansvar undervis­ ningen har för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till lärare i fritidshem och fritidspedagoger som enligt behörighetsförordningen får ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet, samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som.

Fructosearme Lebensmittel - Genuss bei Fructoseintoleran

online - Wir finden jede

Fritidshemmet. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i fritidshemmet. Läroplan. Lärar- och förskollärarlegitimation. Inspiration och reportage. Kompetensutveckling. Stöd i arbetet Fritidshemmet - lär känna läroplanen. Det här diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, fritidspedagoger och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för fritidshemmet genom att läsa, reflektera och planera. 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och. Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del PDF. Ladda ner PDF Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till lärare i fritidshem och fritidspedagoger som enligt behörighetsförordningen får ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet,. Pris: 85 kr. häftad, 2016. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del (ISBN 9789138327050) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education Alternativt namn: Swedish National Agency for Educatio Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del av Skolverket Häftad, Svenska, 2016-11-28 89. Köp. Skickas inom 1-2 vardagar. Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till lärare i fritidshem och fritidspedagoger som enligt. Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till lärare i fritidshem och fritidspedagoger som enligt behörighetsförordningen får ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet, samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare oc Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till lärare i fritidshem och fritidspedagoger som enligt behörighetsförordningen får ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet, samt till rektorer Kommentarmaterial fritidshemmet. 12 december, 2016 Ewa Myhrén. fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och att bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet. De allmänna råden behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet,.

Fritidshemmet - Skolverke

  1. Lärandet på fritidshemmet skall i högre grad vara upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat. Lärare i fritidshem behöver därför också tid och utrymme med eleverna utanför planerade verksamheter för att i samspel med eleverna skapa dessa förutsättningar. (Se kommentarmaterial Fritidshemmet - Läroplanens fjärde del, s. 9
  2. Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del häftad, 2016, Svenska, ISBN 9789138327050. Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till.
  3. Lärande hela dagen - Ett fritidshem för att alla ska lyckas. har vi fördjupad förståelse för uppdraget utifrån läroplanen. är fritidshemmets uppdrag synliggjort, känt och framträdande. arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. är det fler barn som lyckas i skolan. Processkarta
  4. Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå - Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning. Stockholm: Skolverket. Finns att hämta på Studiewebben. Timbuktu Diakité, Jason. (2016). En droppe midnatt. Stockholm: Albert Bonnier (309 s.) Wahlström, Ninni (2016)
  5. Pris: 216 kr. Häftad, 2019. Finns i lager. Köp Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 201
  6. Häftad, 2016. Den här utgåvan av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2016. (2016). Stockholm: Skolverket (Valda sidor ca 50 s) Bild, musik och slöjd i grundskolan. En sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna. Stockholm: Skolverket (Valda sidor ca 30 s) Kommentarmaterial till kursplanen i bild. (2011) Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del av Skolverket. Häftad, Finns i lager, 95 kr. Kommentarmaterial till kursplanen i kemi. Reviderad 2016. av Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i fysik. Reviderad 2016 av.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Till den del av läroplanen som förtydligar förskoleklassens uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del. I materialet kommenteras även de skillnader.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Matematikens språk 5 även inom matematiken då undervisningen i matematik enligt Lgr 11 (2015a, s.47) //ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt Skolverkets (2011, s.11) kommentarmaterial till kursplanen i matematik beskrivs skillnaderna mellan den kommunikativa förmågan och resonemangs Förskoleklassen Ett Kommentarmaterial Till Läroplanens . 3 Sammanfattning Den här studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning eleverna gavs möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) i studien kallat de fem kompetenserna namnet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå.

Kommentarmaterial - Skolverke

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen fritidshemmet. REVIDERAD 2019 (ISBN: 978-913832715-9) Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2019 (ISBN: 978-913832694-7) Övergripande kommentarmaterial. Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (ISBN: 978-913832713-5 I Skolverkets kommentarmaterial till fritidshemmet (2016, ss. 8-11, 19, 23) belyses det att när eleverna ska få uttrycka sig estetiskt är det inte enbart fysiskt utan även digitalt. Eleverna ska få arbeta på problemlösning. Här kan man ta till hjälp av digital teknik genom att skapa och lösa olika idéer och problem Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande Del 5: Matematik i fritidshemmets verksamhet. Matematiken i fritidshemmet beskrivs i Lgr11 (2019, s. 23): undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. På fritidshemmet kan vi arbeta med matematik som skiljer sig från skolans vanligaste sätt som.

Läroplan för förskolan - Lpfö 98

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik . Läroplan för grundsärskolan, reviderad 2018. Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskarav. Du hittar kursplanen för Teknik här samt kommentarmaterial detta kommentarmaterial förtydligar Skolverket fritidshemmets uppdrag samt påvisar konkreta exempel kring de punkter som tas upp i texten. Fritidslärare ska använda första och andra samt den fjärde delen av läroplanen som grund för planering och genomförande av undervisningen i fritidshemmet (Skolverket, 2016b)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Fritzes Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margareta (2015) Eldorado matte grundbok 1B 2uppl. Natur & Kultur Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margareta (2010) Eldorado matte grundbok 3A 1 utg. Natur. Pris: 239 kr. häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 2019 (ISBN 9789138327500) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Slutsats - Lekens betydelse i fritidshemmet Utifrån pedagogernas uppfattning. 9. Slutsats . Slutsatsen av detta examensarbete är att pedagogerna har olika uppfattningar om varför leken är betydelsefull och på vilket sätt leken kan användas i fritidshemmet Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplaner, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial m.m. Läs mer Originaltitel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Fritidshemmet Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del 2016. 5 Innehåll Inledning till läroplanens tredje del. Förskoleklassen Ett. 2016 fick förskoleklassen en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. www.skolverket.se Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del ; Gå till söksidan Sök

Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens

3 (3) pdf [2019-05-10] Lgr 11 (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11: reviderad 2018. Stockholm: Skolverket. LIBRIS titelinformation: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 201 Centralt innehåll, kommentarmaterial och kunskarav åk 1-3 Vi har tilldelats området area och omkrets för årskurs 1-3. Den punkt som berör området i det centrala innehållet är Jämförelser och upattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter (Skolverket, 2016, s. 57) Obligatorisk litteratur: Ackesjö, Helena; Nordänger Ulla-Karin; Lindqvist Per (2016). Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem, Educare, (1) ss. 86-109 (23 s.) Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015)

Kommentarmaterial fritidshemmet Pedagog Västervi

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi [44 sidor]. Skolverket*. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, inklusive kursplan för geografi. [ca 15 sidor] Sund, Per & Sund, Louise (2017). Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för ; Skolverkets bedömningsstöd och kommentarmaterial i ämnet. Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Kursplan i svenska. www.skolverket.se Övrigt Artiklar, företrädesvis i elektronisk form av högst 100 sidor tillkommer. Ett antal skönlitterära och multimodala texter från olika tider och olika genrer, ca. 2500 sidor enligt lärares anvisning. Referensmateria Fritidshemmet har enligt tidigare forskning befunnit sig i ett spänningsfält mellan socialpedagogiska och utbildningspedagogiska värden sedan integreringen med skolan på 1990-talet. Mot den bakgrunden är syftet med studien att belysa bilden av fritidshemmets verksamhet som framträder i personalens tal

Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet: Övergripande mål och riktlinjer har tillkommit, gällande fr.o.m. 1 augusti 2019. Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen.Den fö Dnr SU 318-0011-21 1(2) Stockholms universitet Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm Besöksadress Svante Arrhenius väg 21 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1998. 19 s. ISBN 91-38-31413-4 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del. Stockholm: Wolters Kluwers offentliga publikationer. SBN: 978-913832704-3 Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i teknik - reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. ISBN: 978-91-7559-287-9 Skolverket (2017) Kommentarmaterial till kursplanen i kemi.

Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde. LIBRIS titelinformation: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 201 . Läroplanen för grundskolan genomgår för tillfället en stor revidering. Resultatet av revideringsprocessen är en helt ny läroplan för Åland Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp. Engelskt namn: Preschool´s Assigned Mission and Work Activities 2. Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2018-03-04. Kursplan för kurser med start mellan.

Fritidshemmet - Ett kommentarmaterial till läroplanens

Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del av Skolverket. Häftad, Finns i lager, 95 kr. Kommentarmaterial till kursplanen i kemi. Reviderad 2016. av Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i fysik. Reviderad 2016 av. av Skolverket Genre: Pedagogik e-Bok Till den del av läroplanen som förtydligar fritidshemmets uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det..

svenska samhället och skolväsendet vilar på (Skolverket 2011, s. 7). Fritidshemmets uppdrag har förtydligats i ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del, vilket har till syfte att ge en bredare och djupare förståelse till det innehåll, urval och ställningstaganden som finns i kapitel fyra (Skolverket 2016, s. 4) År 2014 fick fritidshemmet ett kommentarmaterial i form av Allmänna råd för fritidshemmet 2014 (Skolverket, 2014). Skolverket skrev i detta material hur verksamheten kan arbeta och utvecklas för att komplettera skolan. En central del i arbetet är att ha fokus på normer och värdegrundsarbete Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. : Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats ISBN: 9789138327050 Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album. Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighe

fritidshemmet, gällande det kompletterande uppdraget, i praktiken anpassar sig till skolan och att fritidspedagoger bör bli bättre på att framhålla fritidshemmets särart för klasslärare och rektorer vad gäller olika former av lärande och elevernas utvecklande av flera olika sorter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplan för grundsärskolan. Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplan för specialskolan del 1 och 2. Matematik kommentarmaterial. Kommentarmaterial till grundsärskolans läroplaner. Allmänna rå Hantera referenser. När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat

Läroplan för fritidshemmet - Skolverke

styrdokument för fritidshemmet och därmed uppdraget för en fritidshemslärare. De primära frågorna som ställs är, vilka förutsättningar är viktiga för en fritidshemslärare, för att fritidshemsläraren ska kunna efterleva skolverkets intention med kapitel 4 i läroplanen Fritidshemmet : lärande i samspel med skolan; 2011; Bok; 19 bibliotek 5. Fritidshemmet [Elektronisk resurs] fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan / Ann S. Pihlgren (red.). 2011; Multimedium (Talbok med text Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har under ett flertal år utvecklas och det egna kapitlet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 20161 är en fortsättning på detta. Pihlgren (2017) menar att lärandet på fritidshemmet med åren ha. Pris: 212 kr. Häftad, 2019. Finns i lager Obligatorisk litteratur: Ackesjö, Helena; Nordänger Ulla-Karin; Lindqvist Per (2016). Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem, Educare, (1) ss. 86-109 (23 s.

Läroplan examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för

Pris: 227 kr. häftad, 2018. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 (ISBN 9789138327159) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Dialog i fritidshemmet 20151118; Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan; Kommentarmaterial fritidshemmet; Systematiskt Kvalitetsarbete. Nu finns verksamhetsplanen för 2017 publicerad; Resultatanalys i skolan; Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder; Verksamhetsberättelsen för 2016 är.

Digitaliseringen, styrdokument och länkar

Fritidshemmet - lär känna läroplanen - Skolverke

När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019 Dnr SU 318-0011-21 1(1) Stockholms universitet Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm Besöksadress Svante Arrhenius väg 21 migrationsbakgrund sett ur perspektivet friluftsliv på fritidshemmet. Det teoretiska ramverket utgår från det sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet. Studiens resultat visar på olikheter i arbetssätt mellan de skolor som ingått i studien, dä Fritidshemmet: Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del. Stockholm: Skolverket. (28 s.)* Skolverket. (2017). (Kap 14: Fritidshemmet samt Kap 4: Kvalitet och inflytande och Kap 6: Åtgärder mot kränkande behandling). Stockholm: Norstedts juridik. Skolverket har reviderat sameskolans läroplan för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan m.m. En tillkommen förordningsförändring som träder i kraft den 1 augusti 2019 bifogas som Ändringsblad. Ändringen avser kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer.br>

Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till - LIBRI

Kurslitteratur för UB213Z - Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, 15 hp, Grundnivå Gäller från och med vårterminen 2018. Fritidshemmet: Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del. Stockholm: Skolverket.* (27 s.) 3(3) Skolverket. (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Kommentarmaterial till kursplanen bild: Diskussionsmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Torbeyns, J., & Verschaffel, L. (2016). Mental computation or standard algorithm? Children's strategy choices on multi-digit subtractions. European Journal o Dnr SU 318- 3.1.2-0026-20 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen SE - 106 91 Stockhol

Skolverket - Böcker Bokus bokhande

Fritidshemmet och en yrkesroll i förändring En fenomenografisk studie om uppfattning av fritidslärare Maria Berglund Johansson & Elias Nygren 2018 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Pedagogik Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem PEG701 Handledare: Paula Larsson Examinator: Peter Gil Nytt i 2019-års upplaga: kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning har reviderats. Dessa kursplaner har stadieindelats och ett kunskarav för godtagbara kunskaper i svenska i årskurs 4 har tillkommit.Läroplanen innehåller fyra delar som beslutas av regeringen. Läroplanens femte del innehåller k Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.se Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig som PDF på www.skolverket.s

Fritidshemslitteratur Pedagog Västervi

Att styra och leda en vårdcentral : hur går det till och vad kan förbättras? PD Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017). Skolverket Skolverket. (2018). Kartläggning i förskoleklass - Hitta Matematiken. Skolverket Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Skolverke Fritidspedagogik med barnperspektiv. Lund : Studentlitteratur (bokhandel) s.23-44 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2006) Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag. (www.fundo.se, order@fundo.se eller bokhandeln) Pihlgren, Ann (red) (2014), Fritidshemmets didaktik