Home

Vad är att leka

Leken kan vara ett sätt för barnet att bearbeta känslor och upplevelser, som inte behöver ha med krig att göra. Det viktigaste är att barnet har någon vuxen att prata med. Då kan du som vuxen också förmedla dina värderingar. Barn ritar ibland teckningar med inslag av krig, våld och andra skrämmande händelser Varför är det viktigt att barn får leka? - Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor Hon anser att en leksak kan vara i stort sett vad som helst. - Det kan vara en stol som är upp och ner, en burk, små garnbollar eller en tidning. Saken blir en leksak i barnens händer. En sak att leka med. När barnen leker involverar de en massa olika saker, det de behöver för stunden att lek är ett fenomen som funnits bland människor sedan tidernas begynnelse, det vill säga så länge människor funnits, har lek funnits. Därför finns det väldigt mycket forskning om le

Resultat: Vad vi kan se är, att pedagogerna i vår studie är eniga om att lek har betydelse för barns lärande och utveckling. Med det menar vi att pedagogerna ser att leken är ett viktigt verktyg för barns lärande. Det är i leken som barnen tränar både sin sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmåga. Vi ser även att leka. utföra en nöjesaktivitet; göra saker i syfte att direkt erhålla stimulans och ha roligt (ofta syftandes på barns lek); utföra en lek. Barnet lekte med skallrorna. Fraser: lekande lätt. Sammansättningar: lekskola Att leka är att lära, även om vi inte alltid kan sätta fingret på vad vi lärt oss. Med glimten i ögat berättar Mary Hawes om the cookiepolice. I England är det personen som ser till att barnen inte har mer än en kaka i sin hand

Så utvecklas barn av att leka - 1177 Vårdguide

  1. Ett sorts ankare för barnet. Barn behöver få tillit till en vuxen på förskolan för att våga leka med andra barn. Att sedan bara finnas där och ibland finnas med i leken som förebild och till vägledning. En orsak till att man arbetade så här var att man i projektet utgick från Winnicotts lekteorier om mellanområdet
  2. bedriva lek (ar); (om fiskar) para sig; leka någon i hågen föresväva och locka någon; inte att leka med farlig, svår || leker, lekte, lekt. Ur Ordboken. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010
  3. Men va? Du är ju sjuk konstig som ens funderar på vad som är normalt för att leka med för en 10åring. Du antyder att det är något konstigt/fel med att leka med dessa leksaker som din 10åring gör. Det inget onormalt att en 10åring leker med dem sakerna som du sa. Jag tycker att du har ett väldigt konstigt tankesätt. Som sagt, det är inget onormalt att en 10åring leker med dem sakerna som du sa. En 10åring är ett barn! Skärp dig
  4. Detta kan tolkas som att leken å ena sidan är en viktig aktivitet i sig och å andra sidan som att leken kan betraktas som en metod för undervisning. Lärare i förskoleklass behöver därför reflektera över relationen mellan lek, lärande och undervisning

Varför är det viktigt för barn att leka? - Rädda Barne

När barn är runt två år brukar de börja leka enkla fantasilekar som att mata gosedjur eller leka med bilar. Som vuxen kan du hjälpa barnet att utveckla lekarna genom att plocka in en ny leksak eller hitta på nya moment - Att leka är att skapa något. När man är inne i en skapande process är det som om tiden upphör att existera. Att ha lite långtråkigt ibland hjälper barn att hitta leken leka med ord, att leka med någons känslor, den allvarsamma leken, kärlek, parningslek, fri lek, vilda lekar, lekande lätt, lek för lärande, lekstuga, lekpark och lekskola, lekkamrat. Även äldr

Vad ska vi leka med? Förskola

Att kunna leka är viktigt för självkänslan och relationen till jämnåriga. Det har också stor betydelse Genom att upprepa samma innehåll flera gånger skapar man igenkänning, förväntan och trygghet i att veta vad som ska hända. Det lockar till att ta initiativ och skapa delaktighet vad det innebär att lära om symboler, det vi kan kalla för ämneskunskap. En studie av Magnusson (2013) visar att barn har svårt att förstå symbol som idé. Svårigheten ligger i att se symbolens två sidor (Tolchinsky, 2007); att symboler inte bara är objekt i sig själva utan att de samtidigt står för (representerar) något annat Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt Att samlas ett gäng kompisar för att testa Anden i glaset, är en lek som skapat pirrig förväntan och spänning hos många av oss. Även vårt medium Benny provade med sina kompisar i tonåren - och till vännernas skräck fungerade det otäckt bra! För vad inte ens Benny kände till den gången, är att om du glömt att be om beskydd.

Att leka med sin valp är bland det bästa du kan göra - vinsterna är många. Du bygger upp kontakten, relationen, samarbetet, kommunikationen och lär samtidigt valpen aktivitet, passivitet och regler. Här får du massor av tips på hur du kan leka med din hund Den fenomenologiska traditionen lyfter fram upplevelsen av att leka och leken i sig själv. Många som inom denna tradition som ställer sig frågan vad lek är talar om lekens väsen och lekens rörelse. Leken har helt enkelt ett eget liv och lekens deltagare ingår i detta levande väsen

Tegnell om Trumps coronauttalande: "Sjukdomen är inte att

Ungefär ett barn i varje förskolegrupp har svårt att lära sig viktiga färdigheter för livet. Övningarna i den här boken lär barn att: leka med andra barn hantera övergångar och sociala regler kommunicera bättre förstå vad andra säger sova bättre äta mer varierat. Du får följa tre barn i förskoleåldern Joel 2 år, Emma 4 år och Said 6 år som på ett stegvist och lekfullt. Vad tycker vattnet om att leka med? Vi vill med fantasins och lekens hjälp låta barnen undersöka, förundras av och utveckla sin relation till vattnet. Vi hoppas att vi på olika sätt ska kunna ge dem möjlighet att skaffa sig en förståelse för vattnets olika former och vad vatten kan betyda för livet

Tips på julkort! | Mamma till Lovelin och bebisen i magen!tentapluggssk

Lego är en tidlös leksak. Lego går att bygga saker av i all oändlighet och blir egentligen aldrig tråkigt. För de minsta barnen handlar det om att bygga torn och att kombinera färg och form (och inte minst rasera det föräldern byggt upp)medan äldre barn kan bygga båtar, bilar, hus och sedan leka med skapelserna Detta är en lek för lite äldre. Det är ett rollspel där man bör vara minst 6, sen kan man vara hur många som helst. Man sätter sig på något bekvämt ställe, typ en soffgrupp eller någonstans så att alla ser alla. En kortlek behövs. Alla i leken ska få ett kort och varje kort innebär en viss roll Barnets första lekkamrater och vänner. Det är i regel för tidigt att vänta sig att tvåringen ska ha vänner på det sätt som större barn eller vuxna har. Men i treårsåldern brukar barn börja leka bra tillsammans. Det tar tid att lära sig vad som krävs för att vara en vän

leka - Wiktionar

Ibland måste pedagogen hitta lösningen tillsammans med barnen: Jag såg att X gärna ville vara med, men ni ville leka själva. Ni vet ju att vi leker tillsammans här på gården. Hur ska vi göra så att ni kan leka alla tre?I diskussionen med barnen är det viktigt att låta båda uttrycka vad som hänt och vad de vill Vad är några spel för barn att leka med Beanbags? Användning av sittsäckar för barns aktiviteter hjälper till med undervisning hand och öga-koordination, motorik och aids i kasta och fånga färdigheter som används i många sporter. Spel med sittsäckar uppmuntra kooperativa spel, tillåt för socialiser Formuleringen att rätten till lek ska anpassas efter barnets ålder är både ett stöd och ett problem. Den är ett stöd genom att man kan gå till forskningen och se vad den säger om ålder och lekbehov. Den är ett problem eftersom konventionen skrevs på 1980-talet när Piaget och likatänkare hade stort inflytande, och att forskare.

Man kan börja med att ge barnen uppgifter, något att leka med. Man kan förenkla för personalen genom att ha en begränsad mängd aktiviteter varje pass. Kanske man har ett pussel- och ritbord, en klosshörna och ett ställe där man leker hushåll t ex. Visst kan man fråga barnen vad de vill göra, visa dem runt, ge exempel på vad som finns att göra på de olika ställena Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång

Att leka är att lära, även om vi inte alltid kan sätta

Vad behövs till förskolan på våren? - Utebarn

Förändrat arbetssätt kan få barn att leka Specialpedagogi

  1. Vad är det som får barn att leka sådana farliga lekar. undrar jag förskräckt, när jag läser om en tolvåring som dött i en stryplek. Just det där att dras till lekar som är som en utmaning. Att gå över gränsen en bit eller en väldigt stor bit
  2. Men det är ett konststycke att stimulera lärande genom lek, därför att det kräver av mig som pedagog att jag kan känna in på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig. Som pedagog behöver jag även ha insikt i vilka lekar och uppgifter som kan vara bra för vad
  3. Vad är nu detta för nyskapelse?, tänkte jag oroad, när jag började läsa Forskning om undervisning & lärandes temanummer (nr.1/2019) som presenterar ett forskningsprojekt om hur undervisning med anknytning till lek kan förstås inom förskolans verksamhet, med hjälp av begreppet lekresponsiv undervisning. Den läsare som vid det här laget känner till mitt vurmande för barns.
  4. Vad ska vi göra idag? är en programserie där du, genom att leka med ord, upprepa och lyssna till det som Bodil och Bengt hittar på, lär dig svenska. Programmets syfte är att på ett lekfullt sätt bygga upp barnens språkförråd genom upprepningar, tydlighet och lätt svenska. Manuse
  5. Därför är det bra att tidigt lära din katt att göra trick. En innekatt kan träna på till exempel en hinderbana. Katter kan lära sig att hoppa, krypa och gå slalom på kommando. Den främsta leksignalen är kattens svans. Katten rusar iväg med svansen i en båge efter sig och det kan vara en signal till husse och matte att leka

Synonymer till leka - Synonymer

I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet beskriver författaren vad forskare kommit fram till när det gäller lek. Utifrån Michel Foucaults har författaren förklarat teorin som handlar om den relationella makten. Det har diskuterats och forskats fram metoder för hur leken beskrivs till ett barn Rätt till lek, vila och fritid. Träffa Anisha som berättar vad hon tycker om att göra när hon är ledig. Du får läsa om Barnkonventionens artikel 31 som handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Du får veta varför både vila och aktivitet är så viktigt och vad vuxna gör för att alla barn ska få en bra fritid Ett tips är att börja titta på det första avsnittet Vad är teknik? för att efter programmet samtala om vad barnen har för egna erfarenheter av teknik. Ställ öppna frågor och låt varje barn i tur och ordning • Börja med att leka teknikpatrullen för att själva skapa och utforska tekniken och ämnet i avsnittet Barnet är mest rädd att bli berörd i ansiktet, huvudet och håret. Försök få barnet att krama dig, istället för att krama barnet. Låt barnet leka med material som stimulerar beröringssinnet som till exempel lera, sand, vatten, play-do eller deg, men låt barnet bestämma hur

För att leka leken så behöver du förbereda kort med . I ett dilemma om vad man ska skriva på att baby shower kort du precis köpt. Når man er inviteret med til en babyshower, så er det meget normalt, at man har en lille gave med. Har du spelat spelet alias så vet du vad detta är och hur roligt det kan bli Among us: Vad är hemligheten bakom succén? 4 minuter. Among us är ett spel som för tillfället är mycket populärt bland barn, tonåringar och ungdomar. Vet du vad det är och varför det är så framgångsrikt? Läs vidare för att ta reda på det. Senaste uppdateringen: 22 februari, 2021 Lek: Gissa vad? 1 oktober, 2018 12:13. Festlekar & aktiviteter. Här kommer jag med en lek igen. Någon föreslog att jag borde samla alla mina festlekar i en kategori. Bra idé! Här finns de nu, kommer sortera in mer efterhand. Så störigt att så många bilder försvunnit i mitt arkiv förresten. Ska mejla om det och se om de kan fixa En tanke som jag har som pedagog är att vi borde bygga upp verksamheter som är anpassade till barnens behov och tar hänsyn till vad som är viktigt för dem. Det kan verka vara en självklarhet, men jag undrar om det som verkligen präglar våra organisationer är att de utgår i första hand från barnen Men det är lika viktigt att lära vår valp att ta det lugnt tillsammans med andra hundar, så vårt tips är att leka i rastgård ibland, och vila i rastgård ibland. Valpen får inte ut något av att hälsa på andra hundar i koppel, utan se till att träffa trevliga individer i rastgårdar eller på rastplatser

vad är normalt för en 10åring att leka med

Många barn med adhd har svårt för att lyssna och leka koncentrerat. Barn i skolåldern kan ha svårigheter att sitta stilla och anpassa aktivitetsnivån till kraven i situationen. Hos vuxna med adhd är den motoriska överaktiviteten oftast mindre framträdande och istället upplever man ofta en inre rastlöshet och svårigheter att gå ner i varv Att leka tillsammans är värdefullt, det öppnar upp för glädje och gemenskap i gruppen. Leken låter barnen visa nya sidor hos sig själva, det inbjuder till spontanitet och överraskningar. Katekes är så mycket mer än bara undervisning. Att bygga en gemenskap är en av katekesens huvuduppgifter enligt Biskopens riktlinjer för katekes

Trots att leken är så viktig för barnets utveckling och lärande har vi, av egna erfarenheter, flertalet gånger stött på kommentarer från barn att de inte får vara med att leka. Tellgren (2004) beskriver hur personal i förskolan försöker hjälpa barn till lek och hur den vuxna uppfattar att barnen ska få tillgång till leken Byggnaderna är i ett stycke vardera med en trädörr. Jag uppdaterade sedan till 1.2 och nu leker inga bybor. Jag kommer ihåg att jag läste någonstans att bybor kommer att leka om de har ett hus att leka i. Jag har läst villkoren på wiki och byhusen uppfyller dessa kriterier men inga bybor lekar. Vad behöver ska jag göra

Så kan man ändra pedofilers beteende - tv4

Lek i förskoleklass - Skolverke

Ibland är det svårt att veta vad en ska hitta på när en är ute med barnen. Vissa gånger kommer leken spontant och med fullt ös, men andra gånger har barnen lite svårare att komma igång med något roligt. En lek vi ofta kör för att bryta av en stund är våra aktivitetskort Lek med språket - Folkhälsan. Språkmaterial. Lek med språket. Här hittar du ett mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. Materialet går också att använda och anpassa till vuxna och äldre. Materialen består av textkort för olika ord- och minneslekar, spel med språkligt. kompisar och att tala om vad man själv vill är viktiga ingredienser för en rolig lek (Nilsson 2012). Eftersom det inte finns några krav på vad ett barn ska lära sig i skolan kan det vara svårt att se olikheter på lek och lärande. Det finns egentligen inget skäl att skilja på begreppen eftersom att leka är att lära Javisst, man ska leka på jobbet! Det menar psykologen Samuel West, som har inriktat sig på att missionera om lekens betydelse för ökad kreativitet och arbetsglädje. Effektiva och kreativa arbetsgrupper på företaget är en klar framgångsfaktor, det är nog alla överens om. Därmed finns det anledning att leka mer på jobbet

6 skäl till varför fri lek i förskolan är viktigt mam

Forskningen visar också att lek i princip alltid är bra, vad den än handlar om. Vårt utbud av leksaksvapen är mycket brett. Satsa gärna på leksaksvapen eller varför inte en rustning inspirerad av en viss historisk epok eller ett aktuellt fenomen inom populärkulturen Syn på lek. Vad värdesätter vi idag? Som pedagog är det bra att synliggöra ens pedagogiska grundsyn på lek. Man är antingen mer eller mindre medveten om grundsynen, den finns alltid där även om den inte är klar för oss. Den pedagogiska grundsynen styr hur vi tänker och agerar med och kring barn

Ska barn leka för att lära i förskolan? Förskola

Att förgylla en fest med någon form av festlek är kul och gör festen lite extra minnesvärd. Begreppet festlekar eller partylekar innefattar allt från fysiska lekar till frågesporter och quiz.När man planerar sin fest och funderar över festlekar är det viktigt att man tänker igenom lite vad man vill att leken ska bidra med under festen och vad som passa i sammanhanget lockar till lek och skapande. Leken är barns språk, som ger möjlighet att berätta något för oss vuxna, som de inte kan sätta ord på. Som vuxna kan vi samspela och kommunicera med barn genom lek och skapande. Leken är läkande och genom lek bearbetar barnet vad det upplever och känner. Barn kan även förbereda sig och avreagera sig. Jag läser o ser att ni säger, klart barnen kan leka på rummen, jag skickar in dem dit osv...mina barn VÄGRAR att vara på rummet o leka om inte jag är där, så jag vill ha era bästa lösningar på problemet, jag vill att mina barn också leker i sitt rum och inte hänger mig i hasorna hela tiden.. Lek med olika leksaker. Öva på att kategorisera dem, genom att lägga dem i olika högar, t.ex alla djur i en hög, alla fordon i en hög osv. Jag kommer att försöka vara tydlig med vad som är fakta, och vad som är mina personliga åsikter eller reflektioner

Mindre plats för lek? | FörskolanFörsök inte förstå mig,älska mig bara: En knölAvundsjuk…

Lek - Wikipedi

Häromdagen kom frågan upp hur mycket man leker med sina barn. Svaren var väldigt skiftande från att inte leka alls med barnen till att leka flera timmar per dag. Jag är bara lite nyfiken på det här med lekandet med junibarnen. Är ni redo för en liten enkät? 1. Hur mycket upattar du att du leker med barnet per dag? 2. Vad gör du och barnet när ni leker Blänkande, porlande, glittrande lockar vattnet i bäckar, pölar, hinkar och kranar. Teknik, naturvetenskap, matematik, språk, skapande det finns ingen ände på områden där vatten finns med och kan användas för att leka och lära. Här har vi samlat aktiviteter, inspirerande reportage och viktiga fakta för dig som vill arbeta vidare med vatten tillsammans med barnen Vad kul att du valt att bli prenumerant på GP. Elsparkcyklarna är inget annat än en leksak, och leka får man göra hemma på sin egen gård och inte på stadens gator Det är förstås naturligt att försöka precisera vad leken är när man som forskare vill studera och förklara den. Jag vill dock ha en relativt öppen och vid tolkning av vad lek är - bland annat för att inte föregå barnens uppfattningar allt för mycket med färdiga definitioner

Vad tycker du om att leka med på förskolan? 5:2

T ex vad lek anses vara och ges förutsättningar att vara inom en viss samhällelig kontext. Susanne Rosén 2017-11-28. Måste leken vara nyttig för att ha ett värde, eller Och vår katt, han tror att, myssan är en hatt. Hönan jagar, räv i våra hagar, kossan gnäggar , lilla grisen gal. Upp och ner, ner och upp, grisen gal i granens top Detta är speciellt bra ifall det är många gäster du som lekledare inte känner sedan innan och om du inte vet vad de tycker om att leka och tävla. Är det endast dina vänner som kommer brukar man ju ha lite koll på vad de tycker om att leka lekar och andra sådana typer av aktiviteter Sagans form är utmärkt som struktur för kreativ och skapande lek. Formen är känd för alla barn långt ner i åldern. Redan ettåringar förstår strukturen genom att föräldrarna leker med barnet. Det kom en liten mus (Huvudpersonen) Som skulle leta hus (Målet) Inte här, inte där (Hinder) Men där (Lösningen) Det slutar lyckligt och barne Valpen blir tonåring. Tiden går fort och snart blir din lilla valp stor, och precis som barn har den en tonårsperiod. Här kan du läsa om vad du ska tänka på då. Du har under en tid skapat en vana att leka och busa med din nya familjemedlem och det är lätt att glömma bort att valpen växer - inte bara fysiskt utan även i sitt sinne

Nalle Puh - Vårkul med Ru (2004) | MovieZine

Vad gillar era 2,5-åringar att leka med/göra

Hej vänner, Har precis köpt en Canon eos 550d och tänker så sakteliga få utlopp för all min kreativitet. Jag har under många år använt mig av Photoshop och behärskar det ganska bra, men aldrig för mina egna bilder. Jag har heller aldrig fotograferat i RAW tidigare, och därför hoppas jag att ni.. - Vad det är kul att leka i ladan, säger Coco. Vi sjunger en låt om lek. 4711925_LIB_LÄS_RÖD_CS6.indd 13 2015-02-13 09:50. Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 nivå röd 2 Livet i Bokstavslandet rbetsbok åk 1 26 attae Lie A Kpiei tillte. 10 . 6. ALLT ÄR LE Lekforskare är eniga om att lek leder till social kompeten. Alla barn kan dock inte konsten att leka. Den pedagogiska miljön har inverkan. I basgrupperna diskuterade vi: Vad har vi för erfarenheter av hur förkolor arbetar med lek? Håller leken på att fösvinna? Vad tror ni att ett medvetet bruk, som det beskrivs i läroplanen, av leken. Översättningar av fras JAG ÄR TRÖTT PÅ ATT LEKA från svenska till engelsk och exempel på användning av JAG ÄR TRÖTT PÅ ATT LEKA i en mening med deras översättningar: Jag är trött på att leka med ditt arsle din slyna I barnens polis och tjuv lek blandas dessa fysiska innehåll med fantasin, barnen springer och jagar varandra. Tjuvarna som fångats hålls fast för att sedan ledas till fängelset som konstruerats av tre stolar. Men utifrån min berättelse är det svårt att förstå vad som egentligen sker i fysiska lekar

Kom igång med lekar (tidig intervention)

Närvaron i rummet räcker inte till för att läsa av vad flickornas behov av stöd består av. Studien visar att detta behov kan missuppfattas och tolkas som att barnen är i konflikt om leksaker, när det kanske snarare är så att förskolläraren genom medling eller guidning behöver påminna barnen om andra lekregler, för att barnen ska kunna leka tillsammans Fotbollens spela, lek och lär beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet ska hjälpa fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas Leksaker kan även vara forskningsset. Prova t.ex. kemi-seten, med vilka man, med bara några få ingredienser från köket, kan göra en egen vulkan, slime eller explosioner. Att leka sig till kunskap är det bästa sättet att lära sig på, för med leksaker som är lärande och utvecklande kan barnet samla på sig kunskap genom egen erfarenhet

Intervju med terapeuten: Om barns lek - 1177 Vårdguide

Genom att måla, sjunga, dansa och spela teater, får barnen möjlighet att dela sina känslor och upplevelser tillsammans med trygga vuxna. På så sätt känner de sig mindre isolerade och kan börja läka psykiskt, stärka sitt självförtroende och samspela bättre med andra människor. Vissa barn känner hopp, och till och med glädje. Pictionary är en lek där en person ritar något och de andra spelarna ska då försöka gissa vad det är som ritas. Pictionary fungerar med så få som fyra deltagare. Leken är i princip charader fast att man ritar vad man vill ha sagt

Kreativ lek kan bidra till barnets utveckling. Det kan förbättra den fysiska och psykiska hälsan och lära barn att vara kreativa och samarbeta med andra. Det kan också hjälpa barnen att visa tålamod, bli bättre på att fatta beslut, hantera sina känslor och hålla sams när de leker i grupp Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Rom 11:17-18; - liksom även Herren Jesus själv säger till den samariska kvinnan: Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna Joh 4:22) Vad det handlar om är en lek med språket för att få syn på språket som språk. Det är därför man kallar det meta -lingvistisk medvetenhet. Barnet lär sig att se orden, meningarna och grammatiken, samt leka med dess delar. Det finns flera olika områden inom språklig medvetenhet. Till språklig medvetenhet räknas fonologisk. Lär dig dina grundläggande mänskliga rättigheter. Läs den förenklade texten för unga av artikel 16 till 30 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Titta på enskilda videoklipp för var och en av de 15 genom att klicka på bilderna ovanför texten LEKA Babygym, björk, flerfärgad. Att sträcka ut sina händer mot leksakerna stimulerar babyns utveckling av koordinationen mellan öga och hand. Starka kontraster som är lättare att se för det lilla barnet