Home

KI fristående kurser

6.000 Kunden weltweit sprechen über Vertrauen, Ethik und KI-basiertes Engagement. Verbindung von künstlicher Intelligenz mit menschlicher Ethik für besseres Engagement Här hittar du Karolinska Institutets alla fristående kurser. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och.

Distanskurser. Magister- och masterprogram. Magister-/masterexamen genom fristående kurser. Distansutbildningar. Openlab kurspaket. Specialistutbildningar för sjuksköterskor. Kurser för komplettering till kandidatexamen. Kompletterande utbildningar för dig med examen utanför EU/EES och Schweiz. KI:s studenter bloggar om sina program Fristående kurser. Nedan listas de kurser som avdelningen för psykologi erbjuder under hösten 2021. På respektive sida hittar du information om kursens upplägg, behörighetskrav, anmälan och antagning. Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar - Forensisk psykologi är den del av psyko som integrerar psykologi och rättsväsende Magister-/masterexamen genom fristående kurser 2021-2022 Arbetsterapi Audiologi Biomedicinsk laboratorievetenskap Fysioterapi Logopedi Odontologi Odontologisk profylaktik Omvårdnad Optometri Oral hälsa Radiografi Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Tandteknik Med fristående kurser avses kurser på grundnivå eller avancerad nivå. Kurserna kan vända sig till högskolenybörjare eller kräva tidigare högskolestudier. Ansökan gäller inte kurser inom forskarutbildningen, uppdragsutbildning eller intern personalutbildning vid KI. Ansökan. Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett

Är du antagen till en utbildning på KI? Här hittar du länkar till kurs- och programwebbar för sökbara kurser och program på grund- och avancerad nivå. Kurswebbar för kurser inom program hittar du istället i programöversikten på respektive programwebb. Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan Aktuella datum för att ansöka om medel för fristående kurser (för kurser som ges både vår- och höst ser vi gärna att medelsansökan görs för båda terminerna inför kommande år).. Blankett för ansökan om medel för fristående forskarutbildningskurser (skickas till doctoralcourses@ki.se). Budgetmall vid ansökan om medel för fristående kurser utöver schablonbelopp eller för. Fristående kurser på avancerad nivå aktuella inför höstterminen 2021. Forskningsmetod och statistik inom logopedi och audiologi, 2QA271 7,5 hp; Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg, 2QA325 7,5 hp. Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi, 2QA330, 7,5 h

Kursplaner för alla kurser på grundnivå och avancerad nivå inom KI dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma och kan sökas fram via denna sökfunktion (gäller kursplaner som gäller från och med höstterminen 2007 eller senare). Sök fram en kursplan genom att ange hela eller delar av kursens benämning, eller genom att ange hela kurskoden Lediga platser fylls i första hand med doktorander eller KI post docs, i enlighet med urvalskriterierna för kurser på forskarnivå. Kurser inom forskarutbildningsprogram eller fristående kurser. I kurskatalogen är de flesta kurser kopplade till ett forskarutbildningsprogram inom vars ram kursen ges

Samtliga kurser; Lista över kurser per program; Lista över kurser per institution; Behörighet och urval; Allmän dataskyddsförordning; Katalog i PDF (HT21) Katalog i PDF (VT22) Kursansökan. Logga in/registrera; Suppor Institutionen för odontologi ger fristående kurser som leder till en examen på avancerad nivå. 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi (15 hp) Denna kurs ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du får också de nödvändiga kunskaperna inom. Avbrott och återbud på fristående kurs och program . Hantering i Ladok och NyA fr o m vårterminen 2021 Fristående kurser Ej registrerade studenter Scenario 1: Antagna studenter som inte har registrerat sig inom registreringsperioden förlorar sin antagning. Dessa är har status Ej påbörjad i Ladok Fristående kurser vid MMK. Hitta på sidan. Fristående kurser vid MMK Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15 hp Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik, 30 hp Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30 hp

Ansökan om kurstillfälle för fristående kurs läsåret 2022/202 NVS erbjuder ett stort antal fristående kurser varje år inom ett flertal områden. Utbudet av fristående kurser varierar och aktuellt utbud publiceras på denna sida Alla kurser samt program på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, kurswebb/programwebb (sida). Sedan Ping Pong avvecklades 1 november 2020 ligger dessa kurs-/programwebbar i Drupal. Det är institutionerna som ansvarar för att det finns en uppdaterad kurs-/programwebb inför varje termin Det innebär att kursen examensarbete för masterexamen i logopedi, 30 hp, ska vara genomförd vid KI. För tillträde till den kursen (fristående kurs) finns grundläggande och särskilda förkunskarav.I praktiken innebär detta vanligtvis att om man har en 4-årig logopedexamen varav ett år på avancerad nivå så behöver man ytterligare fristående kurser om 30 hp varav en kurs ska.

Einheit aus Empathie und KI - Studie zeigt Misstrauen in K

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 VT2013, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open KI-62001 Att möta och arbeta med sor Antagningsstatistik fristående kurser, urval 2 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open HPGR 165 11 0 SA 907 46 3 KI-31006 Stress och stressrelaterade sjukdomar 40 60 60 553 259 BF - 0 På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare OBS! Den fristående kursen Partnerskap för hälsa hos äldre 7.5 hp har ställts in hösten 2021 men planeras att ges hösten 2022.Välkommen att söka då! Vid frågor kontakta kursansvarig. Kursens övergripande mål är att studenten ska föreslå och initiera ett utvecklingsarbete riktat mot äldres livssituation och hälsotillstånd

Fristående kurser på Medicinska fakulteten ges vanligen inom ramen för ett utbildningsprogram. Detta innebär att nybörjare som kommer direkt från gymnasiestudier eller motsvarande inte är behöriga till kurserna. För att bli antagen krävs alltså att du slutfört specifika kurser på högskolenivå sedan tidigare Att läsa kurser kan vara bra för dig som är ny och inte helt bestämt dig för vad du vill plugga. Då kan fristående kurser vara ett bra sätt att testa på hur det är att studera på högskolan. När du sedan har läst några kurser kan du bestämma dig för vad du vill fördjupa dig inom Med fristående kurser avses kurser på grundnivå eller avancerad nivå. Arbeta med utbildningskatalogen Inför varje läsår ska uppgifter gällande KI:s program läggas in i programtillfällen i Selma för visning på ki.se/utbildning och antagning.se

FRISTÅENDE KURSER I VÄRMDÖ. DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier De fristående kurserna på avancerad nivå har fasta dagar och tider för undervisningen. Schema för när de olika kurserna går den här terminen hittar du här: Schema för masterkurserna H21 (24 Kb) Längst ner på sidan, under Sök bland våra utbildningar kan du se vilka kurser som ges på avancerad nivå Att läsa kurser kan vara bra för dig som är ny och inte helt bestämt dig för vad du vill plugga. Då kan fristående kurser vara ett bra sätt att testa på hur det är att studera på högskolan. När du sedan har läst några kurser kan du bestämma dig för vad du vill fördjupa dig inom Fristående kurs/termin utomlands. Utbildningar (200) Skolor (68) Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Visar 1-20 av 200 träffar. Sortera Här ger vi information om fristående kurser vid GIH. Aktuella kurser. Under GIH:s kurswebb: Våra fristående kurser kan du se de kurser som är aktuella under de två senaste terminerna. Även de som är stängda för ansökan visas, tills de ersätts av de som är aktuella och öppna för anmälan via www.antagning.se.. Fristående kurser går att söka både på hösten och våren

Alla fristående kurser Karolinska Institutet Utbildnin

 1. Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur, 15 hp. Grundläggande behörighet på grundnivå. 29000 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Kursen behandlar de grundläggande aspekterna på beteende, fysiologi och kognition hos djur, med särskild tyngdpunkt på hundar, katter och hästar
 2. Kursen ger dig kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård- och förhållningssätt. Du får förutsättningar att utifrån ditt egna specifika kompetensområde samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer där målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid.
 3. istration 1. Kurskod: ADMADM01 ; Poäng: 100 ; Program: Nacka-Klassrum Nacka-Distans Värmdö-Klassrum Värmdö-Distans Vux9-Distans ; Ad
 4. Kandidatexamen med fristående kurser. Om du vill sätta ihop en examen av fristående kurser läser du DSV:s fristående kurser Data- och systemvetenskap I, 30 hp (DSV I), Data- och systemvetenskap II, 30 hp (DSV II) och Data- och systemvetenskap III, 30 hp (DSV III). DSV I - innehåller fyra grundläggande kurser om 7,5 hp styck
 5. Fristående kurser. Att läsa fristående kurser passar särskilt bra för dig som vill prova på juridikstudier, spetsa dina kunskaper inom juridik eller fördjupa dig inom ett visst ämne. Att läsa fristående kurser i stället för ett program innebär valfrihet. Du kan själv kombinera ämnen efter intresse och profilera din egen utbildning
 6. Fristående kurser. De flesta av Genusvetenskapliga institutionens kurser kan sökas som fristående kurser, utanför programmen, men flera av dem ingår också i våra kandidat- och masterprogram. Du kan se hela vårt kursutbud i menyn här till vänster. Genusvetare intresserar sig för makt, resursfördelning och ojämlikhet i dagens och.

Program och fristående kurser Karolinska Institutet

 1. Fristående kurser. Vill du spetsa kunskaperna eller prova på universitetsstudier? Kanske är du bara en nyfiken person som vill lära dig mer? Välkommen till SLU:s fristående kurser! Se alla våra fristående kurser. Läsa på distans? Se alla distanskurser. Behörigheter, anmälan, examen
 2. . Här här vi samlat kurserna utifrån ämnena folkhälsovetenskap, klinisk nutrition, medicin och affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin
 3. en 2021 med reservation för ändringar. Välkommen till den kurs/de kurser du har blivit antagen till vid Jönköping University! Här hittar du nyttig information inför kursstart. Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster. Många fristående kurser startar på distans för att sedan succesivt.
 4. Att studera fristående kurser. Skapa din egen utbildning eller vidareutveckla din kompetens! Vid Lunds universitet har du en unik möjlighet att läsa psykologi utifrån dina intressen och behov. Du kan välja att inrikta dig på dina specialintressen direkt eller börja från grunden och läsa hela vägen till en examen i psykologi
 5. Undermeny för Fristående kurser. Grundnivå. Undermeny för Grundnivå. Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp. Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp. Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp. Genus och rätt 30 hp. Genusvetenskap: Arbetslivspraktik 30 hp. Det jämlika vårdmötet 7,5 hp
 6. Program och kurser. Kulturgeografiska institutionen ger två kandidatprogram, tre masterprogram och en forskarutbildning samt ett antal kurser inom geografi, kulturgeografi och samhällsplanering. Dessutom medverkar institutionen i flera program och kurser som andra institutioner har huvudansvar för
 7. s spår vill Chalmers erbjuda fler möjligheten att kunna studera vidare. Därför kan du nu läsa ett antal fristående kurser hösten 2021. Ansökan till de fristående är nu öppen på antagning.se. Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA

Kursen Yrkesförberedande praktik (SV300P), 30 hp, är en möjlighet för dig som läser fristående kurser att få praktisk arbetslivserfarenhet (om du läser något av våra program, se information angående praktik här).Kursen består av två delar: en praktikdel på 22,5 hp och en seminariedel på 7,5 hp. Kursen syftar till att ge dig praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder. I syfte att underlätta planeringen för KI:s doktorander och postdoktorer har forskarutbildningsprogrammens planerade kurser sammanställts för de kommande tre åren Om du avslutat fristående kurser i psykologi, och sen blir antagen till Psykologprogrammet, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna där dessa stämmer överens med kurser inom programmet, och vid beviljat tillgodoräknande behöver du inte läsa om dessa

Fristående kurser i husdjursgenetik, avel och bioinformatik. Senast ändrad: 15 februari 2021. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Länkar. Dela. Foto: Mark Harris. Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? Då kan du läsa någon eller några av våra fristående kurser på grundläggande eller masternivå Fristående kurser på g rundnivå. En fristående kurs kan läsas som ett komplement till, eller inom, en annan utbildning. Genom fristående kurser kan du också sätta ihop din egna examen i psykologi. Det är naturligtvis också fullt möjligt att studera psykologi av den enkla anledningen att det är ett intressant och användbart ämne Fristående kurser ges löpande under året. Kurserna är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid och vara korta eller långa. Vissa kurser är på distans andra hålls på HDK-Valand i Göteborg eller vid Steneby Välkommen att läsa våra fristående kurser! Här har vi samlat vilka kurser institutionen för biomedicin erbjuder uppdelat per termin

Fristående kurser Karolinska Institutet - K

 1. Fristående kurser. Här hittar du en lista över kurser inom data- och informationsteknik som du också kan söka fristående. I länklistan här intill hittar du samtliga utbildningar inom ämnesområdet, både program och fristående kurser. Fristående kurser är för dig som vill vidareutveckla dig inom något specifikt område, kanske.
 2. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud
 3. en 202
 4. Introduktion till cirkusproduktion - fristående kurs Kursen Introduktion till cirkusproduktion vänder sig till dig som arbetar som artist, pedagog eller producent inom cirkus eller annan scenkonst och som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper i hur man planerar och genomför en cirkusproduktion

Magister-/masterexamen genom fristående kurser 2021-2022 - K

 1. Vi skickar också med information om sidan i meddelandet. Skicka. Kurs KI104
 2. Fristående kurser CAD - datorstödd konstruktion (TFRC75), 7.5 hp Computer Aided Design. Kursen avser att belysa hur olika datorbaserade hjälpmedel kan användas under produktframtagning och skall ge färdighet i att använda ett parametriskt modellbaserat system för datorstödd konstruktion (CAD-system)
 3. . De gymnasiala kurserna utförs av utbildningsanordnare ABF Vux. Kurserna söks via vår kurskatalog
 4. Fristående kurser i teologi. Enskilda Högskolan Stockholm Åkeshovsvägen 29 168 39 Bromma 08 - 564 357 00 info@ehs.se. EHS på Facebook. Enskilda Högskolan Stockholm - University College Stockholm. Mänskliga rättigheter, Enskilda Högskolan Stockholm. Teologiska högskolan vid Enskilda Högskolan Stockholm. KONTAKTA OSS
 5. en 2021 Obligatorisk registrering Du måste genomföra den obligatoriska registreringen i tid för att behålla din plats. Se under respektive kurs när registreringen är öppen. SEE045 De stora frågorna: om naturens byggstenar, univ

Magister-/masterexamen genom fristående kurser 2020-2021 För att du ska vara behörig att läsa. Magister Fysioterapi Luleå, Distans , Hösten 2021 Period: Startdatum 2021-08-30, v.3 Kurs KI1046. Kinesiska i tal och skrift I. 15 högskolepoäng. Grundniv.

Ansökan om att ge fristående kurs - K

Kurser på gymnasienivå. Fristående kurser på gymnasial nivå motsvarar de kurser som finns på gymnasieskolan. Du kan använda fristående kurser i ditt slutbetyg eller i din gymnasieexamen. Du betalar ingenting för att läsa på komvux. Ibland betalar du för dina böcker och annat studiematerial Hittade 0 program och 52 kurser som matchade filtreringen Inga resultat kunde hittas. Kurser (52) Kurser Omfattning Studieort Termin Internationell ekonomi: 7,5 hp Borås VT22 Grundläggande matematik 2: 7,5 hp Borås VT22 Cirkulär Textil: 7,5. moodle.med.lu.se: Alla kurser. Kurskategorier: Utbildningar Utbildningar / Barnmorskeprogrammet Utbildningar / Barnmorskeprogrammet / Programinformation Barnmorske-prg Utbildningar / Barnmorskeprogrammet / Start hösten 2021 Utbildningar / Barnmorskeprogrammet / Start våren 2021 Utbildningar / Barnmorskeprogrammet / Start våren 2020.

Video: Alla kurs- och programwebbar på KI Karolinska Institutet

Söka medel för fristående forskarutbildningskurser - K

Kurs KI1030. Kinesiska i tal och skrift IV. 15 högskolepoäng. Grundniv. Kurser på avancerad nivå (121-150 hp) Ges; INFM10: Magisteruppsats, 15 hp* VT : Kurser på forskarutbildningsnivå (doktorandkurser) Ges; EIN001F: Research in Information Systems and Informatics (RISI), 7.5 hp* VT: EIN002F: Design Science Research in Information Systems (DSR), 7.5 hp* V Startsida. Kurser. Courses in English. Fristående kurser. Höstterminen 2021. Ped A h21. Ped B h21. Ped B SAB h21. Kand h21. Magkurs h21. HRarbete2 h21. Normkritiska perspektiv h2 Fristående kurser Distansundervisning Covid-19 och höstterminen 2021 Fristående kurser Vårt kursutbud This page in English För mer specifik information angående kursdatum, vänligen besök antagning.se. Samhällsgeografi. Grundnivå. SGEA20.

Fristående kurser i logopedi Karolinska Institutet - K

Vissa av STH:s kurser är öppna för den som vill ta fristående kurser utan att vara bunden till ett särskilt program. Kurserna kan tas för poäng som tillgodoräknas i examen. Då ingår prov och uppsatser. De kan också tas som åhörare. Då krävs närvaro, men inget deltagande i examination. Följande kurser är tillgängliga: Grundkurs i.. Fristående Kurser. Följande information riktar sig till dig som läser fristående kurser, som komplement till annan utbildning, eller för att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap. OBS! För att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap krävs att du är antagen till programmet. Kurserna är även tillgängliga för lärarstudenter Fristående kurser. Inom strategisk kommunikation studeras olika former av målinriktade informations- och kommunikationsprocesser mellan organisationer, samhälle och specifika intressenter, aktörer eller målgrupper. Varje år erbjuder vi ett varierande utbud av fristående kurser inom strategisk kommunikation som riktar sig till olika. Vi erbjuder ett fåtal fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Du ansöker kurserna via antagning.se.. Om du blir antagen till en kurs. Blir du antagen till en kurs får du några veckor innan terminsstart ett välkomstbrev från oss med information om introduktionsmöte, schema, litteraturlistor, registrering mm. Vid introduktionsmötet går vi igenom allt du behöver veta rörande. Kurser i musikvetenskap. Vid Institutionen för musikvetenskap bedriver vi utbildning både på grundläggande och på avancerad nivå. Du kan se en förteckning över våra kurser nedan. Det är också möjligt att söka kurser på olika kriterier, t.ex. utbildningsort (campus eller distans) eller nivå (grundläggande resp. avancerad nivå)

Sök kursplan Karolinska Institutet Utbildning - K

Sök till fristående kurs. Via länkarna nedan kan du under anmälningsperioderna söka till våra fristående kurser. Anmälningsperiod för höstterminen brukar vara 15 mars t.o.m. 15 april. Anmälningsperiod för vårterminen brukar vara 15 september t.o.m. 15 oktober. (Du hittar just det här årets anmälningstider på Uppsala. Fristående kurser, program, forskar-utbildning och annat utbildningsutbud Välkommen Institutionens förstasida Skriv ut. Vill du kontakta oss? Litteraturvetenskapliga institutionen Box 632, 751 26 UPPSALA Telefon: 018-471 29 47, 018-471 29 50. Kontakta oss Anställda och anknutn Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 1. Ingenjörsportfolio I 1 hp. Kursen är den första av två programövergripande kurser som syftar till att säkerställa att studenten har uppnått tillfredsställande nivå och progression på generella kvaliteter man kan förvänta sig av en ingenjör

Om enheten för obstetrik och gynekologi | Karolinska

Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder fristående kurser i olika format: Lördagskurser (25 %) - distans med träffar på våra studiecenter. Onsdagskurser (50 %) - på våra studiecenter. Campuskurser (50 eller 100 %) - på Campus Örebro. Språkkurser på distans (50 %) - en fysisk träff på Campus Örebro, resterande via dator Valbara och fristående C-kurser vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Nedan hittar du hösterminens och vårterminens valbara delkurser på C-nivå.. En undervisningskurs är en 7,5 hp-kurs med lärarledda och schemalagda obligatoriska seminarier. Utbudet varierar från termin till termin. En läskurs är en 7,5 hp-kurs som läses in på egen hand och examineras efter överenskommelse. På SLU finns möjlighet att läsa fristående kurser. Det ger dig som student en möjlighet att kombinera ämnen men också att välja en egen specialisering. Kurser delas in i två huvudkategorier: kurser..

Kurskatalog och lediga kursplatser - K

Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet Fristående kurser Ulf Johansson Dahre Jag undervisar på ett flertal kurser på kandidat- och masternivå som folkrätt, minoriteter, idéhistoria och vetenskapsteori. Jag är framförallt verksam inom det samhällsveten-skapliga fältet och då särskilt socialantropologi Här kan du läsa om olika fristående kurser på Juridiska institutionen Fristående kurser - distans Våra kurser är gjorda för att du ska kunna läsa dem var och när du vill! Därför är kurserna upplagda för att vara så flexibla och tillgängliga som möjligt

Forskarutbildningskatalog - Karolinska Institute

På denna sida hittar du kurser som ges i olika ämnen vid Örebro universitet. Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar Fristående kurser. Kostnadsfri kompetensutveckling för dig som privatperson. Hälsa, vård och läkemedel. Teknik och naturvetenskap. Humaniora och samhällsvetenskap. Senast uppdaterad: 2021-03-29. Skriv ut

Fristående kurser för magister- och masterexamen - K

Fristående kurs Fristående kurser . Uppgifterna om de fristående kurserna läggs in läsårsvis i universitetets utbildningsdatabas Selma och används till universitetets nätkatalog och till nätkatalogen med kurser för utbytesstudenter.Kursuppgifterna från Selma används också på andra webbplatser som till exempel antagning.se och Studium Läs som fristående kurs. Termin 2. Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp. Område Didaktik, Pedagogik. Innehåll. Moment 0010 - Barnet i förskolan, 13,5 hp. -Teoretiska perspektiv på lek och lärande. -Intersektionella och -kulturella aspekter på förskolans arbete Det har samtliga av kurserna som erbjuds som fristående kurser vid Enheten för polisutbildning. En kandidatexamen (180 hp) i polisiärt arbete skulle exempelvis kunna utgöras av kurserna: Kurser inom polisiärt arbete från Polisprogrammet, ~ 120hp. Polisiärt arbete i praktiken, 30 hp. Vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5hp Fristående kurser. Digitalization and Services, 15 hp; Grundkurs i service management, 30 hp; Kurser som institutionen erbjuder är öppna för studenter som läser andra program vid Lunds universitet eller annat lärosäte, men som önskar bredda sin kompetens genom att läsa en kurs inom service management Hem / Fristående kurser. Dipl. Löpcoach - Steg 1+2. Utbildningen för dig som vill lära dig mer om löpning för att kunna coacha andra ute på fältet. Konditionstester och programupplägg. Lär dig utföra och leverera avancerade konditionstester och att överföra testresultatet till din träningsplanering

Kurser i Psykologi. Psyko studerar hela människan från hjärnan och dess funktioner till hur vi agerar och interagerar med andra individer, grupper och organisationer. Du kan studera psykologi från grundläggande nivå upp till och med forskarutbildningsnivå. Psykologikunskaper är värdefulla inom alla områden där individen och. Lars Calmfors är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Delar av lokalerna kommer att utnyttjas av fristående skolor. Högskoleverket har för första gången granskat korta och helt fristående kurser Vård- och omsorg fristående kurser. För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande. Texten uppdaterad 2021-09-20. Kurskatalog och anmälan Studieekonomi (csn) Skolverket förändrade kursplanerna inom Vård- och omsorgsprogrammet från hösten 2021 Urval fristående kurser. För att bli antagen måste du uppfylla olika behörighetskrav. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet

Fristående kurser och utbildning på distans Enstaka kurser kan du läsa för att få ut ett komplett slut- eller gymnasiebetyg, komplettera befintliga betyg och därigenom få behörighet till yrkesvux, yrkeshögskola, grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet eller skaffa dig meritpoäng inför högskoleansökan Den stora fördelen med kurser är flexibilitet och valfrihet. Du väljer själv vilka kurser som ska ingå i din utbildning och du kan göra dina val under utbildningens gång. Du kan också välja att läsa fristående kurser utan att ta ut en examen, eller fortsätta att läsa kurser efter att du har tagit en examen

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat Fristående kurser Socialt arbete. Fristående kurser och program; Läs mer om fristående kurser; Kontakt; Mer om socialt arbete vid LiU; Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets. Vi erbjuder fristående kurser på grundläggande nivå och ett ettårigt utbildnings-program på avancerad nivå. Både fristående kurser och hela utbildningsprogram-met ges i olika former för att passa olika studiesituationer: dag- och kvällstid, hel- och halvfart, campus och distans. Vissa kurser ges också på engelska

Fristående kurser - K

fristående från . Truppgymnastik A. som du själv tar ansvar för egen inläsning av för att konvertera till denna kurs . KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DIG JA. Trampett steg 1 och Tumbling steg 1 JA. NEJ. Har du endast en av dessa kurser, behöver du komplettera med den andra alternativt g Kurser. Courses in English. Fristående kurser. Magisterprogrammet i pedagogik. Magisterprog info. Magisterprog 21/22. Idrottsvetenskapliga programmet. Personalvetarprogrammet. Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mo.. Vi har även ett varierat utbud av fristående kurser på alla nivåer: förutom Engelska I-IV finns olika fackspråkliga kurser, kurser för internationella studenter, kurser i akademiskt eller kreativt skrivande och tematiska litteraturkurser. Vi erbjuder ofta flera alternativ vad gäller studieform och studietakt Svenska som andraspråk 1, 30 hp. 35000 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik. Att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt - fristående kurs. 15 hp, 20 veckors studier på halvtid. Typ av utbildning Fristående kurs. Ansökningsperiod 1 september-15 oktober 2021. Utbildningens startdatum 17 Januari 2022

Fristående kurser vid MMK Karolinska Institutet - ki

Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat. Studieavgift. Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total.

Covid-19 - triage och användande av personligSandra läser till logoped | Karolinska Institutet Utbildning